บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

Example เพิ่มสินค้าและตัวเลือกสินค้า

ตัวอย่างการเพิ่มสินค้าและตัวเลือกสินค้าครั้งแรก

Sandbox
Method: POST
URL: http://queue.bento-sandbox.com/api/product

Production
Method: POST
URL: http://queue.bento-sandbox.com/api/product

Header:
Authorization: Bearer {access_token} // access token ที่ได้รับจากการ authenticate

Body ตัวอย่าง

{
  "images": [
    "**image_url**"
  ],
  "name": "มาม่าโจ๊กคัพรสไข่เค็ม แพ็ค 3",
  "active": 1,
  "price": 50.00,
  "store_id":**store_id**
  "variant": [
    {
      "name": "ชื่อ variant 1",
      "price": "50.00",
      "default": 1,
      "sku": "123456",
      "barcode": "8859126000508",
      "stock": 1000
    },
    {
      "name": "ชื่อ variant 2",
      "price": "50.00",
      "default": 0,
      "sku": "987654",
      "barcode": "8959126000614",
      "stock": 10
    }
  ]
}

* default 1 คือสินค้าหลักสำหรับเริ่มต้น สินค้าชิ้นที่เหลือต้องเป็น default 0

อัปเดตเมื่อ: 24/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!