บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

รายละเอียดค่า order_from

0: N/A
1: Web
2: Mobile
3: FB
4: Android
5: iOS
6: Web POS
7: BentoDash
8: Mobile POS
9: Tablet POS
10: OpenAPI
11: FastCheckout
12: Lazada
13: Shopee Import
14: Lazada Import
15: CartBuilder
16: Shopee
17: Arislab Import
18: Deeple Import
19: Bentoweb Import
20: JD
21: LINE Shopping
22: TikTok Shop
23: Shopify

อัปเดตเมื่อ: 15/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!