บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

สถานะของออเดอร์ในระบบ

order_status_id และ ชื่อสถานะ
0 ไม่มีการยกเลิกอัตโนมัติ
1 รอการชำระเงิน
2 รอตรวจสอบการชำระเงิน
3 ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง
4 ยกเลิกการสั่งซื้อ
5 รอการคืนเงิน
6 คืนเงินแล้ว / ยกเลิกการสั่งซื้อ
7 จัดส่งสินค้าแล้ว
-----COD------
14 รอการจัดส่ง / รอการชำระเงิน
15 จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงิน
16 จัดส่งสินค้าแล้ว / ชำระเงินแล้ว

Remark: 5 กับ 6 ยังไม่เปิดใช้งาน

อัปเดตเมื่อ: 17/01/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!