บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

วิธีกำหนดราคา Wholesale ผ่าน API

สามารถระบุราคาขายส่งได้ 3 ทางครับ ตามด้านล่างนี้ตอนเพิ่มสินค้าใหม่
POST /product

ตอนเพิ่ม Variant ใหม่
POST /product-variant

ตอน Update Variant
PUT /product-variant/{product_variant_id}

โดยการใส่ Object variant ปกติ ที่เพิ่มขึ้นมาคือ field "wholesale_range" ข้อมูลส่วนนี้จะเป็น JSON Object ตัวอย่างเช่น

[{ "range":5, "price":11.00 },{ "range":10, "price":10.00 }]

หมายถึงเมื่อซื้อชิ้นที่ 1-5 ราคาคือ 11.00 บาท ชิ้นที่ 6-10 ราคาคือ 10.00 บาท ถ้าต้องการเพิ่มช่วงของจำนวนชิ้น ก็สามารถเพิ่มต่อไปได้เรื่อยๆ เช่น (กรุณาเรียง Array Index จาก range น้อยไปหามากเหมือนข้อมูลตัวอย่าง)
[{ "range":5, "price":11.00 },{ "range":10, "price":10.00 },{ "range":20, "price":9.00 }]
ด้านบนนี้ก็คือการเพิ่มช่วงราคาไปอีก ชิ้นที่ 11-20 ราคา 9.00 บาท
อีก Field ที่ต้องใส่ข้อมูลคือ "max_wholesale_range_price" ค่านี้หมายถึง ถ้าสินค้าเกินกว่าจำนวนช่วงที่ระบุไว้
จะให้สินค้าเป็นราคาเท่าไหร่ เช่น ก่อนหน้าชิ้นที่ 11-20 ราคา 9.00 บาท ถ้า Field นี้ระบุว่า 8.00 บาท เมื่อลูกค้าซื้อสินค้านี้ 21 ชิ้น จะมีราคาต่อชิ้นเท่ากับ 8.00 บาท

วิธีเปิดปิด Wholesale สินค้าแต่ละชิ้นให้ใช้ Endpoint Update Variant
PUT /product-variant/{product_variant_id}
โดยส่งค่า field "has_wholesale" เป็น 0 = ปิด, 1 = เปิด

อัปเดตเมื่อ: 12/12/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!