บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

วิธีการทดสอบยิงโดยใช้ Swagger

วิธีการทดสอบยิงโดยใช้ Swagger

คลิกปุ่ม Authorize
ใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อ

- username คือ อีเมล์ที่ใช้ login เข้าระบบหลังบ้าน

- password คือ รหัสผ่านที่ใช้ login เข้าระบบหลังบ้าน

- client_id คือ หมายเลข Client ในการเชื่อมต่อ API ที่ได้รับมา

- client_secret คือ รหัสของ Client ที่ได้รับมา

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้กด Close เพิ่อปิดหน้าต่าง Popup

เลือก Endpoint ที่จะทำการทดสอบแล้วกด Try it out

กรอก Parameter ที่จำเป็น กรณีที่เป็นหมายเลขร้าน (Store ID) หากไม่ทราบหมายเลขนี้ กรณีติดต่อ Customer support

กด Execute เพื่อทำการยิง Request

ตรวจสอบ Response ที่ได้รับ

อัปเดตเมื่อ: 12/12/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!