วิธีการทดสอบยิงโดยใช้ Swaggerคลิกปุ่ม Authorizeใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อ

- username คือ อีเมล์ที่ใช้ login เข้าระบบหลังบ้าน

- password คือ รหัสผ่านที่ใช้ login เข้าระบบหลังบ้าน

- client_id คือ หมายเลข Client ในการเชื่อมต่อ API ที่ได้รับมา

- client_secret คือ รหัสของ Client ที่ได้รับมาหลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้กด Close เพิ่อปิดหน้าต่าง Popupเลือก Endpoint ที่จะทำการทดสอบแล้วกด Try it outกรอก Parameter ที่จำเป็น กรณีที่เป็นหมายเลขร้าน (Store ID) หากไม่ทราบหมายเลขนี้ กรณีติดต่อ Customer supportกด Execute เพื่อทำการยิง Requestตรวจสอบ Response ที่ได้รับ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!