บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

E-Marketplace - Save shipping API

Document: https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentoWebOrderAPI/1.0.0-oas3#/Order/post_order_save_shipping

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ E-Marketplace

สำหรับ Seller own fleet

Shopee
{
"shipping_datetime": "{ตัวอย่าง2024-04-01 18:00:00}",
"shipping_type": "non_integrated",
"shipping_ems": "{trackNo}",
"shipping_method": "{shippingKey}",
"order_id": "{orderId}",
"store_id": "{storeId}"
}

Lazada
{
"shipping_datetime": "{ตัวอย่าง2024-04-01 18:00:00}",
"shipping_ems": "{trackNo}",
"shipping_method": "{shippingKey}",
"order_id": "{orderId}",
"store_id": "{storeId}"
}

Tiktok
{
"shipping_datetime": "{ตัวอย่าง2024-04-01 18:00:00}",
"shipping_ems": "{trackNo}",
"shipping_method": "{shippingKey}",
"order_id": "{orderId}",
"store_id": "{storeId}"
}

อัปเดตเมื่อ: 03/04/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!