บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

ขั้นตอนการทำ Cart API

สร้าง Cart ด้วย Endpoint /cart-api กรณีสร้างในรูปแบบออกด้วย POS ให้ส่ง is_pos เป็น 1 ด้วย
เพิ่มสินค้าลง Cart ด้วย Endpoint /cart-api/product
สร้างลูกค้า Guest ด้วย Endpoint /guest และ Guest Address ใน Endpoint /guest-address
[API นี้จะอยู่ในฝั่ง BentowebProduct https://queue.bentoweb.com/api โปรดระวังใช้ผิดเป็น https://order.bentoweb.com/api]
เพิ่ม Guest address ID ลง Cart ด้วย Endpoint /cart-api/guest-address
เพิ่มการจัดส่งด้วย Endpoint /cart-api/shipping
กรณีมี guest_address_id แล้วให้ระบุมาด้วย
shipping_key คือการจัดส่งของร้าน สามารถดูได้ใน API Endpoint /store/shipping/{store_id} [BentowebProduct]
เพิ่มการชำระเงินด้วย Endpoint /cart-api/payment payment_key ดูได้ที่ /store/payment/{store_id} [BentowebProduct] ระบุ grand_total และ shipping_key ด้วย เพื่อใช้คำนวนท้ายบิลและตรวจสอบเงื่อนไขพ่วงกับการจัดส่ง
grand_total สามารถดูได้ใน Endpoint /cart-api/calculate
สั่ง Checkout ด้วย Endpoint /cart-api/checkout

อัปเดตเมื่อ: 30/04/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!