บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

ตัวอย่าง Callback response market place event [Webhook]

Shopee- In cancel กำลังรอพิจารณาการยกเลิก / คำขอยกเลิก
{
 "status": 1,
 "data": {
  "platform": "shopee",
  "order": {
   "order_id": 432054,
   "date_created": "2023-01-03 08:50:51",
   "date_modified": "2023-03-10 00:39:15"
   // ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับออเดอร์
  },
  "callback": {
   "data": {
    "items": [],
    "ordersn": "230103BWFUSJ1C",
    "status": "IN_CANCEL",
    "update_time": 1633830492
   },
   "shop_id": 123456,
   "code": 3,
   "timestamp": 1633830492
  }
 }
}


- Ready to ship พร้อมทำการจัดส่ง / รอคำสั่ง Save Shipping
{
 "status": 1,
 "data": {
  "platform": "shopee",
  "order": {
   "order_id": 432054,
   "date_created": "2023-01-03 08:50:51",
   "date_modified": "2023-03-10 00:39:15"
   // ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับออเดอร์
  },
  "callback": {
   "data": {
    "items": [],
    "ordersn": "230103BWFUSJ1C",
    "status": "READY_TO_SHIP",
    "update_time": 1633830492
   },
   "shop_id": 123456,
   "code": 3,
   "timestamp": 1633830492
  }
 }
}

อัปเดตเมื่อ: 22/06/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!