บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

ตัวอย่างข้อมูล Callback bulk save shipping

เมื่อลงทะเบียน Webhook save_shipping - bulk

หลังจากการ Request แจ้งจัดส่งทีละหลายออเดอร์จาก Endpoint /order/save-shipping-bulk

จะมีข้อมูลส่งไป URL ที่ลงทะเบียน ตัวอย่างข้อมูลมีดังนี้

{
 "status": 1,
 "data": {
  "message": "Edited",
  "update_shipping_info": false,
  "order_list": [
   "432646"
  ]
 }
}


status - 1 คือแจ้งจัดส่งสำเร็จ, 0 ไม่สำเร็จ
update_shipping_info - true มีการอัพเดทข้อมูลจัดส่ง, false ไม่มีการอัพเดท
order_list - รายชื่อเลขออเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตเมื่อ: 24/06/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!