การจัดการออเดอร์

คุณสามารถจัดการออเดอร์ในระบบหลังบ้านของ BentoWeb ได้ 2 รูปแบบ คือ:

จัดการทีละออเดอร์
จัดการทีละหลาย ๆ ออเดอร์

จัดการทีละออเดอร์ ได้โดย เข้าไปในออเดอร์ที่ต้องการจัดการ ผ่าน Tab เมนู การขาย แล้ว กดที่ Link หมายเลยใบสั่งซื้อที่ต้องการ

เข้าไปดูรายละเอียดและจัดการทีละออเดอร์

คุณสามารถ จัดการทีละหลาย ๆ ออเดอร์ ได้โดย เลือกสถานะออเดอร์ที่ต้องการ ผ่าน Tab เมนูการขายแล้ว ทำเครื่องหมายถูกหน้าออเดอร์ จากนั้น กดเลือก Action ที่ต้องการ

แจ้งจัดส่งได้หลาย ๆ ออเดอร์พร้อมกันในครั้งเดียว

ความสามารถในการจัดการออเดอร์จะเชื่อมโยงกับ ตำแหน่งของผู้ดูแลร้าน, รูปแบบการชำระเงินของออเดอร์นั้น ๆ, และ สถานะออเดอร์ปัจจุบัน
การจัดการออเดอร์กับตำแหน่งผู้ดูแลร้าน

ไม่ใช้ทุกคนในร้านจะสามารถจัดการออเดอร์ได้ทุกอย่าง ความสามารถในการจัดการจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ดูแลร้านแต่ละท่านด้วย คุณสามารถ ตรวจสอบความสามารถของผู้ดูแลร้านในแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่ครับ

การจัดการออเดอร์กับรูปแบบการชำระเงิน

การชำระเงินในแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนการจัดการออเดอร์ที่แตกต่างกันไป คุณสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรูปแบบการชำระเงินได้ที่นี่ครับ:

จัดการออเดอร์: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
จัดการออเดอร์: ชำระแบบเก็บเงินปลายทาง COD
จัดการออเดอร์: ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ Payment gateway

การจัดการออเดอร์กับสถานะออเดอร์ปัจจุบัน

รอการชำระเงินผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ รอการชำระเงิน ได้ดังนี้:

แนบสลิป: เพื่อเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น รอตรวจสอบการชำระเงิน
บันทึกการชำระเงิน: เพื่อระบุว่าออเดอร์นี้ได้รับเงินแล้ว และเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง
แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

รอตรวจสอบการชำระเงินผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ รอตรวจสอบการชำระเงิน ได้ดังนี้:

แนบสลิป: แนบหลักฐานการโอนเงินเพิ่มเติม
ชำระเงินถูกต้อง: ระบุว่าออเดอร์นี้ได้รับเงินตามที่ลูกค้าแจ้ง และเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง
ชำระเงินไม่ถูกต้อง: ระบุว่าออเดอร์นี้ได้รับเงินไม่ตรงกับจำนวนที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา และเปลี่ยนสถานะเป็น รอการชำระเงิน
แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่งผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง ได้ดังนี้:

จัดส่งสินค้า: แจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทาง Email หรือ SMS และเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น จัดส่งสินค้าแล้ว
แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่ง, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

จัดส่งสินค้าแล้วผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ จัดส่งสินค้าแล้ว ได้ดังนี้:

แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่ง, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

รอการจัดส่ง / รอการชำระเงิน CODผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ รอการจัดส่ง / รอการชำระเงิน ได้ดังนี้:

จัดส่งสินค้า: แจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทาง Email หรือ SMS และเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงิน COD
แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงิน CODผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงิน ได้ดังนี้:

บันทึกการชำระเงิน: ระบุว่าออเดอร์นี้ได้รับเงินแล้ว และเปลี่ยนสถานะเป็น จัดส่งสินค้าแล้ว / ชำระเงินแล้ว COD
แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ

จัดส่งสินค้าแล้ว / ชำระเงินแล้ว CODผู้ดูแลร้านที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการออเดอร์ในสถานะ จัดส่งสินค้าแล้ว / ชำระเงินแล้ว COD ได้ดังนี้:

แก้ไขข้อมูล ชื่อและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
Upload ไฟล์แนบ
ส่งอีเมล์ไปหาลูกค้า
สั่งพิมพ์เอกสาร: ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่ง, และใบจัดเตรียมสินค้า
แจ้งขอยกเลิกใบสั่งซื้อ


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

จัดการออเดอร์: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
จัดการออเดอร์: ชำระแบบเก็บเงินปลายทาง COD
จัดการออเดอร์: ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ Payment gateway
สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบปะหน้ากล่อง, ใบจัดเตรียมสินค้า
การเพิ่มและลบ Admin ผู้ดูแลร้าน
ผู้ดูแลร้านแต่ละตำแหน่งจะเห็นอะไรบ้างในระบบหลังบ้าน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!