บทความเกี่ยวกับ: จัดการออเดอร์

ขั้นตอนการทำรายงานการขายสำหรับท่านที่ต้องการทำรายงานการขายนั้น ผมอยากแนะนำฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถทำรายงานการขายได้ง่ายๆสามารถกำหนดระยะเวลาของการขายและสรุปยอดให้อัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่นนี้จะสามารถแสดงเป็นกราฟให้ได้เห็นอย่างชัดเจนครับ และสามารถสั่งพิมพ์ออกมาเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้ครับ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Professional Package ขึ้นไปครับ


เริ่มจากอันดับแรกไปที่เมนู การขาย เมนูย่อยให้เลือกไปที่ รายงานการขาย ครับส่วนนี้ให้เลือกประเภทรายงานที่ต้องการครับ โดยระบบของ BentoWeb จะมีให้เลือกอยู่ 12 ประเภทดังนี้
รายงานการขายของสินค้า
รายงานยอดขาย
รายงาน Stock สินค้า
รายงานภาษีขาย
รายงานการสั่งซื้อ
การสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง
รายงานการขายด้วย BentoPos
รายงานการขายของสินค้าด้วย BentoPos
รายงานการสั่งซื้อแบบ COD
รายงานยอดชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
รายงานกำไร/ขาดทุน
Facebook offline event conversion

โดยที่เมื่อทำการเลือก ประเภทที่ต้องการแล้วนั้น ระบบจะให้เลือก สถานะใบสั่งซื้อ และ ช่วงเวลา สถานะของใบสั่งซื้อนั้นจะสามารถเลือกได้ 3 สถานะดังนี้

ดูทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง
ชำระเงินแล้ว / จัดส่งแล้ว

สำหรับช่วงเวลานั้นทางเจ้าของร้านสามารถระบุช่วงของระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบแสดงยอดขายได้ตามต้องการครับ เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปที่ปุ่ม ดูรายงาน โดยระบบจะแสดงกราฟวงกลมเป็นแผนผัง พร้อมทั้งสรุปจำนวนและยอดรวมของสินค้าทั้งหมด

รูปนี้จะเป็นหน้าตาของรายละเอียดเมื่อทำการสั่งพิมพ์ออกมาครับผม โดยจะมีข้อมูลดังนี้ครับ วันที่ชำระเงิน, เลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อของลูกค้า, สถานะล่าสุด, จำนวน และ ยอดขายสำหรับผู้ที่ต้องการดึงข้อมูลการขายออกมาเป็น File Excel ให้เลือกที่ปุ่ม Export Excel ครับ ระบบจะทำการ Save ข้อมูลเป็น File Excel ให้ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถทำการสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้แล้วครับ เพื่อให้สะดวกและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้ด้วยครับผม ^^

อัปเดตเมื่อ: 08/01/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!