บทความเกี่ยวกับ: จัดการออเดอร์

ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับหน้ากระดาษขนาด 8 เซนติเมตรขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนการพิมพ์หลังจากที่ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทำการลง Driver ของตัวเครื่อง Printer ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เพื่อให้ตัวเครื่องรองรับและแสดงขนาดของรูปแบบหน้ากระดาษที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากที่กดสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบ 8 เซนติเมตร จากในระบบของ BentoWeb จะเห็นหน้ากระดาษก่อนการสั่งพิมพ์ ลักษณะนี้ครับให้กดปุ่ม Ctrl + p เพื่อทำเปิดฟังก์ชั่นตั้งค่าพิมพ์หน้ากระดาษขึ้นมาครับ
ขั้นตอนที่ 2

ทำการเลือกเครื่อง Print ให้ตรงกับเครื่องที่ทำการติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่ + การตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นทำการตั้งค่าตามนี้
ขนาดของกระดาษ : 80 x 297 mm (48 column)
ระยะขอบ : ไม่มี
รูปแบบ : แนวตั้งหลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยครับ

อัปเดตเมื่อ: 02/01/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!