เจ้าของร้าน

เจ้าของร้านสามารถเข้าถึงได้ทุกเมนู ทำได้ทุกอย่างภายในร้านเจ้าของร้านสามารถเพิ่มหรือลดผู้ดูแลร้านได้

ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของร้าน แต่ไม่สามารถจัดการผู้ดูแลร้านได้ผู้จัดการร้านจะไม่เห็นเมนูผู้ดูแลร้าน

ผู้จัดการสินค้า

ผู้จัดการสินค้าทำหน้าที่จัดการ Stock และข้อมูลสินค้าภายในร้าน

ข้อมูลยอดขาย, กำไร, ออเดอร์, และ BentoPOS จะถูกซ่อนไม่ให้ผู้จัดการสินค้าเห็น

สร้างและจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในร้านได้เท่านั้น

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชีสามารถ ตรวจสอบออเดอร์, ยืนยันยอดเงิน, เรียกดูรายงานการขายฝ่ายบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานการขายได้ทั้งหมด

ฝ่ายบัญชีสามารถอนุมัติยอดเงินได้

ฝ่ายจัดส่ง

ดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้า ซึ่งวสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-ใบปะหน้ากล่อง, ระบุเลข Tracking, และแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้าได้

ดูข้อมูลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดส่งได้เท่านั้น

ฝ่ายจัดส่งไม่สามารถดูข้อมูลออเดอร์ในสถานะอื่นได้

ฝ่ายบริการลูกค้า

ทำหน้าที่ประสานงานข้อมูลให้ลูกค้า ฝ่ายบริการสามารถดูรายละเอียดออเดอร์ แต่ไม่สามารถแก้ไข-จัดการใด ๆ ได้

ฝ่ายบริการลูกค้าดูข้อมูลออเดอร์ได้เท่านั้น

ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

ฝ่ายรับออเดอร์

สามารถสร้างออเดอร์ด้วย BentoPOS สามารถมองเห็นข้อมูลและสถานะออเดอร์ แต่ไม่สามารถแก้ไข-จัดการใด ๆ ได้

เห็นข้อมูลออเดอร์ และสามารถรับออเดอร์ผ่าน BentoPOS

สามารถใช้ BentoPOS ในระบบหลังบ้านและ Mobile App

ฝ่ายคลังสินค้า

คลังสินค้าสามารถช่วยปรับจำนวน Stock สินค้าในร้านได้เท่านั้น

ดูแลเรื่อง Stock สินค้าของร้าน

ปรับได้ทั้งแบบปกติและแบบ Spreadsheet


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Admin ผู้ดูแลร้าน
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในร้านของคุณ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!