บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าร้านค้า

ผู้ดูแลร้านแต่ละตำแหน่งจะเห็นอะไรบ้างในระบบหลังบ้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านสามารถเข้าถึงได้ทุกเมนู ทำได้ทุกอย่างภายในร้าน
เจ้าของร้านสามารถเพิ่มหรือลดผู้ดูแลร้านได้


ผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของร้าน แต่ไม่สามารถจัดการผู้ดูแลร้านได้
ผู้จัดการร้านจะไม่เห็นเมนูผู้ดูแลร้าน


ผู้จัดการสินค้าผู้จัดการสินค้าทำหน้าที่จัดการ Stock และข้อมูลสินค้าภายในร้าน


ข้อมูลยอดขาย, กำไร, ออเดอร์, และ BentoPOS จะถูกซ่อนไม่ให้ผู้จัดการสินค้าเห็น

สร้างและจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในร้านได้เท่านั้น


ฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีสามารถ ตรวจสอบออเดอร์, ยืนยันยอดเงิน, เรียกดูรายงานการขาย
ฝ่ายบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานการขายได้ทั้งหมด

ฝ่ายบัญชีสามารถอนุมัติยอดเงินได้


ฝ่ายจัดส่งดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้า ซึ่งวสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-ใบปะหน้ากล่อง, ระบุเลข Tracking, และแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้าได้


ดูข้อมูลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดส่งได้เท่านั้น

ฝ่ายจัดส่งไม่สามารถดูข้อมูลออเดอร์ในสถานะอื่นได้


ฝ่ายบริการลูกค้าทำหน้าที่ประสานงานข้อมูลให้ลูกค้า ฝ่ายบริการสามารถดูรายละเอียดออเดอร์ แต่ไม่สามารถแก้ไข-จัดการใด ๆ ได้


ฝ่ายบริการลูกค้าดูข้อมูลออเดอร์ได้เท่านั้น

ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้


ฝ่ายรับออเดอร์สามารถสร้างออเดอร์ด้วย BentoPOS สามารถมองเห็นข้อมูลและสถานะออเดอร์ แต่ไม่สามารถแก้ไข-จัดการใด ๆ ได้


เห็นข้อมูลออเดอร์ และสามารถรับออเดอร์ผ่าน BentoPOS

สามารถใช้ BentoPOS ในระบบหลังบ้านและ Mobile App


ฝ่ายคลังสินค้าคลังสินค้าสามารถช่วยปรับจำนวน Stock สินค้าในร้านได้เท่านั้น


ดูแลเรื่อง Stock สินค้าของร้าน

ปรับได้ทั้งแบบปกติและแบบ Spreadsheet


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:


ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Admin ผู้ดูแลร้าน
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในร้านของคุณ

อัปเดตเมื่อ: 02/12/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!