BentoWeb รองรับการใช้งาน Barcode ได้หลายรูปแบบ

โดยรูปแบบบาร์โค้ดที่รองรับมีดังนี้ครับ

Code 128
Code 128

EAN 8
EAN 8

EAN 13
EAN 13

UPC A
UPC A

Code 93
Code 93

QR Code
QR Code


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

เพิ่มสินค้าชิ้นแรกในร้าน
เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน
เพิ่มช่องทางการจัดส่ง
การ Import ข้อมูลสินค้าเข้าร้านด้วยไฟล์ CSV
สมัครใช้ Dropbox เพื่อจัดเก็บรูปสินค้า
การจัดการรูปภาพด้วย Dropbox สำหรับใช้งานร่วมกับ CSV Template
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!