ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าคราวละมาก ๆ BentoWeb รองรับการเพิ่มสินค้าได้สูงสุดครั้งละ 300 ชิ้น ด้วยการ Import ข้อมูลสินค้าเข้าระบบด้วยไฟล์ CSV

ในบทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการ Import ข้อมูลสินค้าเข้าร้านด้วย CSV โดยจะพูดถึง:

การคัดลอกไฟล์ CSV Template เข้าสู่ Google Drive ของคุณ
อธิบายความหมายของ Field แต่ละช่องในไฟล์ CSV Template
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ CSV Template
การดาวน์โหลดไฟล์ CSV จาก Google Sheet
การ Import ข้อมูลสินค้าเข้าร้านด้วยไฟล์ CSV

เราแนะนำให้คุณใช้ Google Sheet ซึ่งเป็นบริการฟรี จาก Google ในการแก้ไขและจัดการไฟล์ CSV เนื่องจาก Microsoft Excel มีปัญหาในการแก้ไขภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับ
คัดลอกไฟล์ CSV Template เข้าสู่ Google Drive ของคุณ

กดที่นี่เพื่อเปิดหน้า CSV Template
คัดลอกไฟล์เข้า Google Drive ของคุณ โดยไปที่ File > Make a copy


ระบุชื่อและที่อยู่ของไฟล์ ใน Google Drive แล้วกด OK


เริ่มต้นเพิ่มข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณได้ทันที

คำอธิบาย Field แต่ละช่องในไฟล์ CSV Template

Name ( จำเป็นต้องระบุ ): ชื่อสินค้า
Listed Price ( จำเป็นต้องระบุ ): ราคาตั้งของสินค้า
Default Variant Name: ชื่อตัวเลือกสินค้าหลัก หากไม่ระบุ ระบบจะใส่เป็นคำว่า "ธรรมดา"
Selling Price ( จำเป็นต้องระบุ ): ราคาขายของตัวเลือกสินค้าหลัก
In stock: จำนวนสินค้าคงเหลือใน Stock ของตัวเลือกสินค้าหลัก
Weight: น้ำหนักของสินค้า มีหน่วยเป็นกรัม
Category: ชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ สินค้าชิ้นนี้อยู่

ระบบจะสร้างหมวดหมู่สินค้าให้โดยอัตโนมัติ หากคุณระบุ ชื่อหมวดหมู่สินค้าที่ ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในร้าน
หากสินค้าอยู่ในสองหมวดหมู่ คุณสามารถใช้ , เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ที่สองได้ เช่น หูฟัง, Jabra
SEO URL: ระบุ URL slug สำหรับสินค้าตามต้องการ URL ไม่สามารถเว้นวรรคและใส่เครื่องหมายพิเศษได้


SKU: รหัสสินค้าของร้าน สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก
Barcode: หมายเลข Barcode สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก รองรับเฉพาะรูปแบบ EAN เท่านั้น
Description: รายละเอียดของสินค้า
Image Src: Full path URL ของรูปสินค้า ดูวิธีใช้งาน Dropbox สำหรับจัดการรูปภาพสินค้า
V2-V8 Name: ชื่อตัวเลือกสินค้าที่ 2 - 8
V2-V8 SKU: รหัสสินค้าของร้าน สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ 2 - 8
V2-V8 Barcode: หมายเลข Barcode สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ 2 - 8
V2-V8 Price: ราคาขาย สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ 2 - 8
V2-V8 In stock: จำนวนสินค้าคงเหลือใน Stock สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ 2 - 8

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ CSV Template

กดที่นี่เพื่อดู ตัวอย่างการกรอกข้อมูลบน CSV Template

การดาวน์โหลดไฟล์ CSV จาก Google Sheet

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV โดยไปที่ File > Download > Comma-separated values (.csv, current sheet)


ไฟล์ CSV จะถูกดาวน์โหลดเข้าไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งพร้อมใช้งานกับระบบของเราทันที

การ Import ข้อมูลสินค้าเข้าร้านด้วยไฟล์ CSV

เข้าเมนู Import สินค้า โดยไปที่ Tab เมนู สินค้า > Import สินค้า > CSV


กดที่ปุ่ม อัพโหลดไฟล์ CSV แล้วเลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการจากในคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากไม่พบข้อผิดพลาดจะมีกรอบ Import สินค้าปรากฎขึ้นด้านล่าง
เลือกนโยบายการ Import สินค้า ระหว่าง ไม่ยุ่งกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว หรือ แทนที่ข้อมูลสินค้าทั้งหมด แล้วกด Import


รอสักครู่ให้ระบบทำการ Import ข้อมูล คุณจะได้รับ Email จากระบบเมื่อข้อมูลสินค้าใน CSV ทำการ Import เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ Import ได้จากรายการสินค้า ที่ Tab เมนูสินค้า ครับ
พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

การจัดการรูปภาพด้วย Dropbox สำหรับใช้งานร่วมกับ CSV Template
เทคนิคการตั้งชื่อสินค้า
เพิ่มสินค้าชิ้นแรกในร้าน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!