บทความเกี่ยวกับ: จัดการสินค้า - Stock

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเข้า-ออกของ Stock สินค้า


คุณสามารถตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวเข้า-ออก ของ Stock สินค้าแต่ละตัวในลักษณะ Stock card ได้ โดยเข้าไปที่ Tab เมนู สินค้า แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นไปที่ Tab เมนูย่อย ความเคลื่อนไหว โดยคุณสามารถเลือกดูเป็นรายตัวเลือกสินค้า และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

ดูความเคลื่อนไหวเข้า-ออก ของ Stock สินค้า

อัปเดตเมื่อ: 07/01/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!