สำหรับร้านค้าที่ต้องการจับเซ็ตของสินค้า เพื่อทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย BentoWeb รองรับการสร้าง สินค้าจับเซ็ต โดยขั้นตอนมีดังนี้

สร้าง Product Set
เลือกรายการสินค้าในเซ็ต และใส่สต็อก

วิธีสร้าง สินค้าจับเซ็ต
เลือกไปที่เมนู สินค้า > จัดการสินค้า > +เพิ่มสินค้าใหม่ > เซ็ตสินค้า

เลือกไปที่เมนู จัดการเซ็ตสินค้า > เพิ่มสินค้าลงในเซ็ต และกำหนดสต็อกของเซ็ต


ข้อแนะนำเพิ่มเติม
สินค้าจับเซ็ต จะมีสต็อกเป็นของตัวเอง
เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจับเซ็ต ระบบจะทำการตัดสต็อกให้ทั้งตัวสินค้าหลัก และสต็อกของเซ็ต
กรณีที่มีสินค้าในเซ็ตหมดสต็อกเพียง 1 ชิ้น จะไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าเซ็ตนี้ได้

รูปแบบการแสดงผลของ Product Set ในช่องทางต่างๆ
การแสดงผลที่หน้าร้านจะมี Tag SET ติดไว้ให้
เมื่อทำการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ระบบจะมีการแสดงให้เห็นว่าใน SET มีรายการสินค้าใดบ้าง
ใบจัดเตรียมสินค้าจะยังเป็นรูปแบบปกติ

สำหรับรายงานการขาย ระบบจะแสดงราคาเฉพาะรายการสินค้าแยกเป็นรายชิ้น แต่สำหรับสินค้า Product Set จะไม่แสดงราคา
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!