บทความเกี่ยวกับ: จัดการสินค้า - Stock

ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าและอัพเดท Stock ด้วยไฟล์ Excelผู้ดูแลร้านจะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสินค้า, แก้ไขราคา หรืออัพเดตสต๊อกสินค้าแบบทีละชิ้นอีกต่อไป BentoWeb เราเพิ่มฟังก์ชั่นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้าน ด้วยระบบการ Import สินค้าผ่านไฟล์ Excel ที่สามารถรองรับการเพิ่มสินค้าใหม่ครั้งละมาก ๆ รวมถึงในกรณีที่ต้องการแก้ไขราคา หรืออัพเดตสต๊อกสินค้าที่มีในร้านจำนวนหลาย ๆ ชิ้นก็สามารถทำได้ในครั้งเดียว

ฟังก์ชั่น Import สินค้าผ่านไฟล์ Excel สามารถทำอะไรได้บ้าง?สร้างสินค้าใหม่ สำหรับสินค้าธรรมดา
สร้างสินค้าใหม่ สำหรับสินค้า Attribution
ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าในร้าน เพื่อทำการ แก้ไขราคา และอัพเดตสต๊อก

Import สินค้าผ่านไฟล์ Excel ทำได้ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิกผู้ดูแลร้านค้าสามารถเข้าไปที่แถบเมนู สินค้า จากนั้นเลือกหัวข้อ Import สินค้า และทำการเลือก Excel จะปรากฏหน้าต่างการจัดการ และคำอธิบายขั้นตอนการ Import ไฟล์สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล และลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลสินค้า BentoWeb ได้เตรียม ไฟล์แม่แบบ เพื่อให้ผู้ดูแลร้านสามารถทำการ ดาวน์โหลดไฟล์ (.xlsx) เพื่อนำไป กรอกข้อมูลตาม Field ที่ปรากฎใน Excel และเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึก และ นำไฟล์ที่แก้ไขแล้วมาอัพโหลด เพื่อ Import ข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ในครั้งเดียว


ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบBentoWeb ได้เตรียม ไฟล์แม่แบบ โดยแบ่งตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไว้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้

[ สร้างสินค้าใหม่ สำหรับสินค้าธรรมดา ]

ดาวน์โหลด ไฟล์แม่แบบสำหรับสินค้าธรรมดา ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel (.xlsx)

ใส่ข้อมูลลงใน Field ที่ปรากฏใน Excel โดยแต่ละ Field มีความหมายดังนี้
Title - ชื่อสินค้า ( จำเป็นต้องระบุ )
Description - รายละเอียดสินค้า
Price - ราคาตั้ง ( จำเป็นต้องระบุ )
Weight - น้ำหนัก
Brand - แบรนด์สินค้า
Category - หมวดหมู่สินค้า
Condition - เงื่อนไขของสินค้า เลือกใส่ค่าว่าง หรือ ระบุคำว่า hot หรือ new
Seo url - กำหนด seo url ให้กับสินค้า ( ไม่สามารถใช้งานภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่สามารถเว้นวรรคได้ )
Image link - ลิงก์ของรูปภาพสินค้า ( ใช้งานได้เฉพาะ Direct link เท่านั้น )
Variant name - ชื่อตัวเลือกของสินค้า
Stock - จำนวนสต็อกสินค้า
Cost - ราคาต้นทุนของสินค้า
Sale price - ราคาขาย ( จำเป็นต้องระบุ )
SKU - รหัสสินค้าของร้าน สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก
Barcode - หมายเลข Barcode สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ (.xlsx)

ระบบจะสร้างหมวดหมู่สินค้าให้โดยอัตโนมัติ หากคุณ ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้า ที่ยังไม่เคยมีในร้าน
หากสินค้าอยู่ในสองหมวดหมู่ คุณสามารถใช้ , เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ที่สองได้ เช่น หูฟัง, Jabra

[ สร้างสินค้าใหม่ สำหรับสินค้า Attribution ]

ดาวน์โหลด ไฟล์แม่แบบสำหรับสินค้า Attribution ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel (.xlsx)

ใส่ข้อมูลลงใน Field ที่ปรากฏใน Excel โดยแต่ละ Field มีความหมายดังนี้
Title - ชื่อสินค้า ( จำเป็นต้องระบุ )
Description - รายละเอียดสินค้า
Price - ราคาตั้ง ( จำเป็นต้องระบุ )
Weight - น้ำหนัก
Brand - แบรนด์สินค้า
Category - หมวดหมู่สินค้า
Condition - เงื่อนไขของสินค้า เลือกใส่ค่าว่าง หรือ ระบุคำว่า hot หรือ new
Seo_url - กำหนด seo url ให้กับสินค้า ( ไม่สามารถใช้งานภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่สามารถเว้นวรรคได้ )
Image_link - ลิงก์ของรูปภาพสินค้า ( ใช้งานได้เฉพาะ Direct link เท่านั้น )
Attribute1name - ชื่อหมวหมู่ตัวเลือกที่ 1
Attribute2name - ชื่อหมวดหมู่ตัวเลือกที่ 2
Attribute1value - ตัวเลือกของหมวดหมู่ที่ 1
Attribute2value - ตัวเลือกของหมวดหมู่ที่ 2
Stock - จำนวนสต็อกสินค้า
Cost - ราคาต้นทุนของสินค้า
Sale_price - ราคาขาย ( จำเป็นต้องระบุ )
SKU - รหัสสินค้าของร้าน สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก
Barcode - หมายเลข Barcode สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ (.xlsx)

ระบบจะสร้างหมวดหมู่สินค้าให้โดยอัตโนมัติ หากคุณ ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้า ที่ยังไม่เคยมีในร้าน
หากสินค้าอยู่ในสองหมวดหมู่ คุณสามารถใช้ , เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ที่สองได้ เช่น หูฟัง, Jabra

[ ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าในร้าน เพื่อทำการ แก้ไขราคา และอัพเดตสต๊อก ]

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลสินค้าในร้าน ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel (.xlsx)

ใส่ข้อมูลลงใน Field ที่ปรากฏใน Excel โดยแต่ละ Field มีความหมายดังนี้
Price - ราคาตั้ง ( จำเป็นต้องระบุ )
Condition - เงื่อนไขของสินค้า เลือกใส่ค่าว่าง หรือ ระบุคำว่า hot หรือ new
Seo_url - กำหนด seo url ให้กับสินค้า ( ไม่สามารถใช้งานภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่สามารถเว้นวรรคได้ )
Stock - จำนวนสต็อกสินค้า
Cost - ราคาต้นทุนของสินค้า
Sale_price - ราคาขาย ( จำเป็นต้องระบุ )
Sku - รหัสสินค้าของร้าน สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก
Barcode - หมายเลข Barcode สำหรับตัวเลือกสินค้าหลัก

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ (.xlsx)

สำหรับ Field : Pid, id, title และ Variant จะไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลในร้านเกิดความผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 2 : อัพโหลดไฟล์แม่แบบเมื่อเราได้ไฟล์แม่แบบที่กรอกข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการ และได้ทำการบันทึกไว้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ให้เรานำไฟล์ดังกล่าวมาอัพโหลดลงระบบ โดยคลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์แม่แบบ

เมื่อประมวลผลเสร็จ ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง การนำเข้าสินค้าเสร็จสมบูรณ์


สินค้าที่ถูก Import ผ่านไฟล์ Excel จะถูกนำเข้าระบบ และจัดการต่อได้อย่างไรเพื่อเรียกดูรายการที่สินค้าที่มีการ import ผ่านไฟล์ Excel สามารถเข้าไปที่ แถบเมนู สินค้า จากนั้นเลือกหัวข้อ จัดการสินค้า จะปรากฏรายการสินค้าล่าสุดที่เข้าสูระบบ ซึ่งผู้ดูแลร้านสามารถแก้ไขรายละเอียด หรือปรับแต่งเพิ่มเติมในตัวสินค้าแต่ละชิ้นได้เลยครับ
ตัวอย่างรายการสินค้าที่ถูกเพิ่มใหม่
ตัวอย่างรายการสินค้าแบบ Attribution ที่สามารถดูรายละเอียด และเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามต้องการ

อัปเดตเมื่อ: 08/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!