บทความเกี่ยวกับ: จัดการสินค้า - Stock

Add on - เพิ่มตัวเลือกการสั่งซื้อให้กับสินค้าในร้านสร้างตัวเลือกสินค้าได้แบบจัดเต็มด้วย Add on


Add on จาก BentoWeb ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม option เสริม เพื่อให้ลูกค้าได้ customize ตัวเลือกสินค้าที่ต้องการตามที่คุณกำหนดไว้ให้กับสินค้าแต่ละตัว คุณสามารถนำฟังก์ชั่น Add on ไปใช้กับทุก ๆ ช่องทางการขาย เช่น บน เว็บไซต์ , BentoPOS (รองรับบน PC) รวมถึงใช้กับ CheckoutPageด้วย Add on คุณสามารถ


กำหนด Option เสริมที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ให้กับตัวเลือกสินค้าแต่ละตัว ทั้งฟรี และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
บังคับให้ลูกค้าเลือกส่วนประกอบของสินค้า เช่น ให้เลือกระหว่าง เส้นเล็ก, บะหมี่ หรือ เส้นใหญ่
บังคับให้ต้องเลือก Option เสริมตามจำนวนที่คุณกำหนดไว้
เลือกกำหนด Stock ให้กับ Option เสริม
เพิ่มตัวเลือก Option เสริมให้กับสินค้าแบบ ธรรมดา, แบบ Attribution, หรือแบบจัดเซ็ตหากคุณขายสินค้าประเภทอาหาร, ขนม หรือต้องการให้ลูกค้าสามารถ Customize การสั่งซื้อในสินค้าบางอย่าง Add on ของเราสามารถช่วยให้คุณรับออเดอร์ในลักษณะนั้นได้

แสดง Add on "บริการเสริม" กับสินค้าแบบ Attribute - ราคาจะถูกบวกเพิ่ม 1,500 บาทหากลูกค้าเลือกเพิ่มประกัน 1 ปี

ตัวอย่างการตั้ง Add on สำหรับสินค้าประเภท ฺBurger

คุณสามารถออกออเดอร์โดยเลือก Add on ที่ลูกค้าต้องการได้ผ่าน BentoPOS

ในปัจจุบัน Add on จะไม่นับเป็นสินค้าในร้าน แต่จะเป็นเพียงส่วนเสริมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า Customize การสั่งซื้อตามที่คุณกำหนดไว้เท่านั้นเริ่มใช้งาน ฟังก์ชั่น Add on1. สร้างตัวเลือก Add on
เริ่มสร้างตัวเลือก Add on โดยไปที่ Tab เมนู สินค้า > Add on
กดปุ่ม + เพิ่มตัวเลือก Add on แล้วระบุรายละเอียดของตัวเลือกตามต้องการตัวเลือก Add on ที่สร้างขึ้นสามารถเข้าไปอยู่ในชุด Add on ได้มากกว่า 1 ชุด / หากคุณได้เปิดการจัดการ Stock ของ ตัวเลือก Add on นั้นไว้ แล้วตัวเลือกนั้นมี Stock เป็น 0 .... ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกตัวเลือก Add on นั้นได้ / ตัวเลือก Add on สามารถอยู่ในชุด Add on ได้มากกว่า 1 ชุด / การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อตัวเลือก Add on จะส่งผลกระทบกับตัวเลือกสินค้าทุกตัวที่ใช้ชุด Add on ที่มีตัวเลือกนั้น2. นำตัวเลือก Add on ที่สร้างไปใส่ใน ชุด Add on
ไปที่ Tab ชุด Add on แล้วกดปุ่ม + เพิ่มชุด Add on
ระบุชื่อชุด Add on ที่ต้องการ และ ชื่อชุด Add on ที่คุณระบุจะไปปรากฎเป็นหัวข้อให้ลูกค้าเลือก
เข้าไปที่ชุด Add on ที่ถูกสร้างขึ้น แล้วตั้งค่าเงื่อนไขการเลือก Add on ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม เพิ่มตัวเลือก Add on เข้าไปในชุด
ทำเครื่องหมายถูก หน้าตัวเลือก Add on ที่ต้องการจากนั้น กดปุ่ม ตกลง
กดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการบันทึกค่าของชุด Add on ที่ถูกสร้างขึ้นคุณสามารถระบุตัวเลือก Add on ลงในชุดตัวเลือกได้สูงสุด 50 ตัวเลือกต่อชุดเท่านั้น / การเปิดปิด หรือ การเปลี่ยนแปลงของตัวเลือก Add on จะกระทบกับสินค้าทุกตัวที่ใช้งาน ชุด Add on ที่ตัวเลือก Add on นั้นอยู่


3. นำชุด Add on ไปผูกเข้ากับสินค้า หรือ ตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ
ไปที่ Tab เมนู Add on ในหน้าของสินค้า แล้วกดปุ่ม + เพิ่มชุด Add on
ทำเครื่องหมายถูก หน้าชุด Add on ที่ต้องการจากนั้น กดปุ่ม ตกลง
กดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการบันทึกค่าการผูกชุด Add on เข้ากับสินค้า
สลับสถานะ Add on เป็น Active เพื่อเริ่มต้นการใช้งานคุณสามารถเพิ่มชุด Add on ให้กับตัวเลือกสินค้าได้สูงสุด 5 ชุดเท่านั้นเตรียมสินค้าได้อย่างถูกต้อง ด้วยใบจัดเตรียมสินค้าของออเดอร์ที่มีการเลือก Add onอัปเดตเมื่อ: 17/09/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!