บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าโปรโมชั่น - การตลาด

การใช้งานระบบ SMS MarketingSMS Marketing รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่แม่นยำ และรวดเร็วในระบบของ BentoWeb เราได้เตรียมเครื่องมือสำหรับสร้างการสื่อสารทางการตลาดไว้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Discount code, Member Price หรือแม้แต่การทำ แคมเปญ หรือ Sale event ต่าง ๆ และเพื่อให้เครื่องมือทางการตลาดที่เรามีนั้น สามารถส่งออกไปหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เราจึงได้เตรียมช่องทาง SMS Marketing ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ตอบโจทย์กับการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นการส่งสารให้ถึงมือกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว, ชัดเจน และง่าย จนสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ หรือสั่งซื้อในทันทีใช้ SMS Marketing สื่อสารอะไรไปหาลูกค้าได้บ้างเจ้าของร้านสามารถประยุกต์ใช้ระบบ SMS Marketing เพื่อสร้างการสื่อสารการตลาดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
มอบ Code ส่วนลดพิเศษ ที่มีจำนวนจำกัด สำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
แจ้ง แคมเปญ Private sale สำหรับกลุ่มสมาชิกระดับ Gold
ส่ง Link สินค้าที่ Restock ไปหาลูกค้าที่ลงชื่อจองไว้
ส่งข้อความ ขอบคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อครั้งล่าสุด พร้อมมอบ Code ส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป
ส่ง แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้า หรือบริการการใช้งาน และการส่ง SMS Marketingที่ระบบหลังบ้านของ BentoWeb เลือกแถบเมนู "การตลาด" จากนั้นเลือก หัวข้อ "SMS" ซึ่งหากร้านค้ายังไม่เคย ตั้งค่าชื่อผู้ส่ง มาก่อน จะไม่สามารถใช้งาน SMS Marketing ได้ โดยสามารถ <คลิก> เพื่อดูวิธีการตั้งค่าชื่อผู้ส่ง (Sender name)
ในการส่ง SMS Marketing จะมีส่วนสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และ ข้อความที่ต้องการส่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สามารถเลือกได้จาก 3 ตัวเลือก ดังนี้

////// ลูกค้าทั้งหมด ซึ่งก็หมายถึงลูกค้าทุกคนที่เคยมีประวัติการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน แต่ไม่นับรวมการสั่งซื้อแบบ Guest
////// กลุ่มลูกค้า ตัวเลือกนี้จะแบ่งออกเป็นอีก 3 กลุ่มย่อยให้เลือก ได้แก่
พฤติกรรมลูกค้า กลุ่มนี้จะหมายถึงลูกค้าทุกคน ยกเว้น Guest โดยแบ่งตามลักษณะลูกค้า, ประวัติการสั่งซื้อ และการปฏิสัมพันธ์กับร้านค้า
กลุ่มสมาชิก ตัวเลือกนี้จะหมายถึงลูกค้าของร้านค้าที่ถูกนำเข้า กลุ่มสมาชิก ในระดับต่าง ๆ ของร้านค้าเท่านั้น
พฤติกรรมการสั่งซื้อ กลุ่มนี้จะหมายถึงลูกค้าทั้งหมดของร้าน ซึ่งรวมถึง Guest ด้วย โดยใช้ วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกเป็น 12 กลุ่ม ตามหลักการ RFM
////// ระบุเบอร์โทร ร้านค้าสามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการได้ โดยในการส่งหนึ่งครั้ง สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ได้มากถึง 1,000 หมายเลข
เมื่อทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย และระบุข้อความที่ต้องการส่งได้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "ส่งข้อความเดี๋ยวนี้" ระบบจะทำการส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามที่เลือก โดยจะทำการหักค่าบริการจาก Credit คงเหลือภายในร้าน โดยการส่งหนึ่งข้อความ คิดเป็น 1.30 Credit และหนึ่งข้อความ จำกัดจำนวนตัวอักษรในกล่อง ไม่เกิน 160 ตัวอักษร สำหรับภาษาอังกฤษ และไม่เกิน 70 ตัวอักษร สำหรับภาษาไทย ซึ่งร้านค้าสามารถดูตัวอย่างข้อความก่อนส่งได้ในช่อง Preview

หากมี Credit คงเหลือไม่พอ ระบบจะไม่สามารถส่ง SMS Marketing ในครั้งนั้นได้ แนะนำให้ร้านค้า สั่งซื้อ Credit เพิ่ม และตรวจสอบยอดคงเหลือก่อนการใช้บริการทุกครั้ง

อัปเดตเมื่อ: 21/03/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!