ความแตกต่างระหว่าง ลูกค้า กับ Guest ในระบบของ BentoWeb

ระบบของทาง BentoWeb มีการแบ่งสถานะของลูกค้าในร้านเป็น 2 สถานะ คือ

ลูกค้า - กลุ่มที่มีการสมัครบัญชีที่หน้าร้านค้าหรือในระบบของ BentoWeb ไว้อยู่แล้ว โดยลูกค้าที่อยู่ในสถานะนี้ จะมี Email และ Password เป็นของตัวเอง เพื่อใช้สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่ง Account นี้จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกร้านค้าที่อยู่ในระบบของทาง BentoWeb และรวมถึงการนำไปใช้ในการสมัครเปิดร้านค้าใหม่เช่นกัน ครับ

Guest - กลุ่มของลูกค้าที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือที่ชื่อว่า BentoPOS ครับ กรณีที่จะเกิดขึ้น คือ ลูกค้าติดต่อทางร้านผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ และไม่สะดวกทำการสั่งสินค้าด้วยตัวเองผ่านหน้า Website ของทางร้าน จึงทำให้ทางร้านต้องใช้วิธีการออกใบสั่งซื้อจาก BentoPOS ส่งกลับไปให้กับทางลูกค้าผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ครับ

Guest จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าได้หากข้อมูล Email ตรงกัน ซึ่งทางร้านจำเป็นต้องมีการใส่ Email ให้กับ Guest ไว้แล้วนะครับ


ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะจาก Guest เป็น ลูกค้า ผ่านระบบ BentoPOS

Guest จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าได้หากข้อมูล Email ตรงกัน ซึ่งทางร้านจำเป็นต้องมีการใส่ Email ให้กับ Guest ไว้แล้วนะครับจากนั้นเมื่อ Guest นำ Email ไปใช้ในการสมัครเปิดบัญชีหรือสมัครเปิดร้าน ระบบจะแสดงข้อความสอบถามว่าต้องการให้รวบข้อมูลหรือไม่

คลิกที่ปุ่ม รวมประวัติการสั่งซื้อ เพียงเท่านี้สถานะของลูกค้าจาก "Guest" จะถูกเปลี่ยนเป็น "ลูกค้า" ครับ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!