บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าโปรโมชั่น - การตลาด

การตั้งค่า Affiliate ระบบติดตามออเดอร์จากผู้แนะนำ หรือตัวแทน


ติดตามที่มาของแต่ละคำสั่งซื้อด้วยระบบ AffiliateAffiliate ช่วยให้เจ้าของร้านทราบว่า การสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในร้านมาจากการแนะนำของใคร ผ่านตัวแทนคนไหน โดยเจ้าของร้านสามารถสร้าง และตั้งค่า Affiliate แคมเปญในระบบหลังบ้าน แล้วทำการสร้าง Link เฉพาะตัวสำหรับตัวแทนแต่ละคน เมื่อตัวแทนนำ Link ของตัวเองไปโปรโมทแล้วเกิดการสั่งซื้อในเว็บไซต์ของทางร้าน ระบบก็จะช่วยระบุว่าออเดอร์ที่เกิดขึ้นมาจากการแนะนำของท่านไหน

คุณสามารถเปิดใช้งานระบบ Affiliate ได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหลังบ้าน


กำหนดนโยบายการให้เครดิตการขายกับผู้แนะนำ หรือ ตัวแทน ที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน > นโยบาย
สร้าง และตั้งค่า แคมเปญ ในหัวข้อ Affiliate ที่เมนู การตลาด
ดึงผู้ต้องการเข้าร่วม และสร้าง Link เฉพาะตัวสำหรับผู้แนะนำแต่ละคน
ตรวจสอบยอดขายจากผู้แนะนำแต่ละคนก็จะทำการสรุปให้ทราบว่า ตัวแทน หรือผู้แนะนำแต่ละคน สามารถสร้างยอดขายให้กับทางร้าน ได้กี่ออเดอร์? เป็นยอดรวมกี่บาท? BentoWeb จะแสดงเมนู Affiliate แคมเปญ บนหน้าร้านของคุณ เพื่อให้ตัวแทนสามารถทำการสมัครเข้าร่วมแคมเปญ, ยื่นเอกสาร, คัดลอก Link เฉพาะตัว และดูจำนวนการแนะนำที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองกำหนดนโยบายการให้เครดิตการขายในหน้า ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน > นโยบาย คุณสามารถตั้งค่า นโยบายการให้เครดิตการขายกับผู้แนะนำ ได้ 3 ส่วน ได้แก่ :

อายุ Affiliate Cookies (วัน) : ระยะเวลาที่ผู้แแนะนำจะได้รับเครดิตการขาย จากการพาลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางร้าน แล้วลูกค้าทำการสั่งซื้อ
การให้เครดิตการขาย : ผู้ที่จะได้รับเครดิตการขาย ในกรณีที่มีผู้แนะนำ ลูกค้าคนเดียวกัน เข้าเว็บไซต์ของทางร้านมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป โดยเจ้าของร้านสามารถเลือกให้เครดิต กับผู้แนะนำคนแรกที่พาลูกค้าเข้ามา หรือคนสุดท้ายที่พาลูกค้าเข้ามาแล้วเกิดการสั่งซื้อ ก็ได้
การนับยอดขายของ Affiliate : จำนวนออเดอร์ที่จะได้รับเครดิตการขาย (จะนับเฉพาะออเดอร์แรก หรือนับทุกออเดอร์ตลอดช่วงอายุของ Cookies)

ตั้งนโยบายการให้เครดิตการขายในเมนู ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน > นโยบาย

ระบบ Affiliate ใช้ Cookies ในการจับพฤติกรรม ระบบอาจจะไม่สามารถดักพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าได้สมบูรณ์ หากลูกค้ามีการล้าง Cookies หรือเข้าเว็บไซต์ของทางร้านจากหลาย Browser หลายอุปกรณ์

สร้าง Affiliate แคมเปญสามารถเข้าไปสร้าง Affiliate แคมเปญ ได้ที่เมนู การตลาด > Affiliate โดยสามารถสร้างได้สูงสุดถึง 5 แคมเปญด้วยกัน (ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ใช้งาน) ในแต่ละแคมเปญคุณจะสามารถกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น

ประเภทแคมเปญ : เลือก สาธารณะ ในกรณีที่คุณต้องการแสดง Affiliate แคมเปญนี้ให้ผู้แนะนำทุกคนเห็นบนเว็บไซต์หน้าร้านของคุณ และเลือก ไม่เป็นสาธารณะ สำหรับแคมเปญแบบ invitation only เท่านั้น
การเข้าร่วมแคมเปญ : เลือกนโยบายการอนุมัติก่อนเข้าร่วมแคมเปญที่เหมาะสมกับ Affiliate แคมเปญของคุณ
ระยะเวลาแคมเปญ : เลือกตั้ง ระยะเวลาแคมเปญ ในกรณีคุณที่ต้องการให้เครดิตการขาย (เฉพาะออเดอร์ที่จัดส่งแล้ว) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
Landing page : เลือกพาลูกค้าไปยังหน้าที่ต้องการ เช่น หน้าร้าน (Homepage), หน้าหมวดหมู่สินค้า, หรือ หน้าสินค้า
ต้องการเอกสาร : หากคุณต้องการเอกสารจากผู้แนะนำ ก่อนการอนุมัติเข้าร่วมแคมเปญ คุณสามารถเลือกให้ผู้แนะนำ Upload สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้

สร้าง Affiliates แคมเปญจากเมนู การตลาด > Affiliate

ระบบจะสร้าง Link สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญ โดยอ้างอิงจาก Landing page ที่คุณเลือกไว้

อนุมัติผู้แนะนำที่ขอเข้าร่วม Affiliate แคมเปญคุณจำเป็นต้องกด อนุมัติ การเข้าร่วมให้กับผู้แนะนำทุกคน ในกรณีที่มีผู้แนะนำสมัครเข้าร่วมแคมเปญจากเว็บไซต์หน้าร้าน และ การเข้าร่วมแคมเปญ ถูกตั้งค่าให้เป็น ต้องมีการอนุมัติจาก Admin ก่อนเข้าร่วม

ระบบจะดีดผู้แนะนำออกจากสถานะ รออนุมัติ เมื่อคุณกดปุ่ม ไม่อนุมัติ การเข้าร่วม

สร้างหรือค้นหา Link เฉพาะตัวสำหรับผู้แนะนำแต่ละคนค้นหาลูกค้าด้วย ชื่อ หรือ อีเมล์
กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มลูกค้าเข้าสู่แคมเปญ
กดปุ่ม คัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอก Link เฉพาะตัวสำหรับผู้แนะนำ หรือคุณสามารถเลือก ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel สำหรับผู้แนะนำทั้งหมดในแคมเปญก็ได้

ระบบจะสร้าง Link เฉพาะตัวให้เมื่อคุณดึง "ลูกค้า" เข้าร่วม Affiliate แคมเปญ

คุณสามารถดึงเฉพาะ "ลูกค้า" (คนที่สร้างบัญชีกับร้านของคุณ) เข้า Affiliate แคมเปญได้เท่านั้น หากคุณไม่พบรายชื่อของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในระบบ คุณสามารถขอให้คนนั้น Login ในระบบร้านค้าของคุณเพื่อสร้างบัญชีใหม่

ตรวจสอบยอดขายจากผู้แนะนำแต่ละคนเลือกดูรายงานยอดขาย และจำนวนออเดอร์จากผู้แนะนำแต่ละคนได้ เพียงระบุช่วงเวลาของรายงานเท่านั้นครับ

กดที่ Tab รายงาน แล้วเลือกช่วงระยะเวลาการขายที่ต้องการ

ปลดล็อคขีดจำกัด สร้าง Campaign เพิ่มได้ หากคุณต้องการAffiliate ระบบสร้างช่องทางขายผ่านตัวแทน ระบบติดตามออเดอร์จากผู้แนะนำ รองรับการใช้งานสำหรับลูกค้าที่อยู่ในแพคเกจ Platinum ขึ้นไป โดยจำนวนแคมเปญที่สร้างได้ขึ้นอยู่กับแพคเกจ
และคุณสามารถซื้อจำนวน Affiliate แคมเปญ เพิ่มได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหลังบ้านของ BentoWeb ในรูปแบบของการใช้ Credit โดยมี แพคเกจเสริม (Add-on Package) ให้เลือก ดังนี้

แพคเกจเสริม (Add-on Package)
Affiliate ระบบสร้างสร้างช่องทางขายผ่านตัวแทน ระบบติดตามออเดอร์จากผู้แนะนำ
ซื้อเพิ่ม 1 แคมเปญ : ค่าบริการ 6,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 3 แคมเปญ : ค่าบริการ 16,200 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 5 แคมเปญ : ค่าบริการ 27,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 10 แคมเปญ : ค่าบริการ 48,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:


เมนู Affiliate แคมเปญ บนเว็บไซต์หน้าร้าน

อัปเดตเมื่อ: 04/03/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!