CheckoutPage คือ เครื่องมือที่เราออกแบบมาสำหรับรับคำสั่งซื้อจาก แคมเปญโฆษณา, Live , LINE Rich menu, หรือ Landing page โดยเฉพาะ

สร้าง Path to checkout ที่สั้น และง่ายที่สุดสำหรับลูกค้า

เจ้าของร้านสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเพื่อนำมาจัดทำแคมเปญ โดยสามารถสร้าง CheckoutPage ได้ 2 รูปแบบ คือ

FastCheckout [ ดูตัวอย่าง ]
CartBuilder [ ดูตัวอย่าง ]

ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง FastCheckout กับ CartBuilder คือ FastCheckout จะพาลูกค้ามายังหน้าตะกร้าสินค้าที่ได้เพิ่มสินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเพื่อดำเนินการสั่งซื้อได้ทันที ในขณะที่ CartBuilder จะเป็นลักษณะของการสร้างหน้าการขายเฉพาะสินค้าบางรายการ หรือสินค้าที่ร่วมรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งลูกค้าสามารถทำการเลือก และเพิ่มสินค้าลงตะกร้าได้เอง จากนั้นค่อยระบุที่อยู่ในการจัดส่งภายหลัง

คำสั่งซื้อที่มาจาก CheckoutPage จะถูกรวมเข้าไปจัดการในหน้า การขาย โดยจะถูกระบุด้วย Tag FastCheckout และ CartBuilder แน่นอนว่า Conversion ของ Facebook และ Google ที่คุณตั้งค่าไว้ในหลังบ้าน หรือ ระบบ Affiliates สามารถใช้งานร่วมกับ CheckoutPage ได้ด้วยเช่นกัน

Parameter ที่ส่งขึ้น Facebook Pixel ในขณะที่เพิ่มสินค้าลงตะกร้าบน FastCheckout

การใช้งาน CheckoutPage

สร้าง CheckoutPage สำหรับการขายในแต่ละแคมเปญจาก หน้า Dashboard
เลือกรูปแบบ FastCheckout หรือ CartBuilder, ระบุสินค้า, กำหนด Parameter ที่ต้องการ
นำ link ของ CheckoutPage ที่สร้างขึ้นไปโปรโมทใน Platform ต่าง ๆ ได้ทันที
เลือกประเภทของ CheckoutPage
กำหนด Parameter ของ ChceckoutPage
รายละเอียด Parameter สำหรับ CheckoutPage

ชื่อ : กำหนดชื่อเรียกของ CheckoutPage
Special discount : คุณสามารถกำหนด ส่วนลด On top อัตโนมัติจากโปรโมชั่นมาตราฐานที่ทางร้านตั้งไว้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อจากหน้า CheckoutPage นี้
Custom event : กำหนดชื่อ Facebook pageview event เฉพาะเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้า CheckoutPage นี้
Banner : ตกแต่ง CheckoutPage ด้วย Banner โดยคุณสามารถใส่ Banner บน CheckoutPage ได้ 1 ภาพ
ใช้ที่อยู่ร้าน : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ที่อยู่ในการจัดส่งของหน้า CheckoutPage จะถูกบังคับเป็นที่อยู่ของทางร้าน ลูกค้าจะกรอกเฉพาะ ชื่อ, Email และ เบอร์โทรศัพท์ เท่านั้น
จำกัดการเข้าถึงหน้าร้าน : สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงของลูกค้า ด้วยตัวเลือกต่าง ๆ ดังนี้ สามารถเข้าถึงร้านค้าด้วยสถานะ Guest, ลูกค้า, ทั้ง Guest และลูกค้า หรือ ยืนยันด้วยบัตรประชาชน (ไทย)

Guest : ทุกคนสามารถเข้าถึงและสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี รายชื่อลูกค้าจะอยู่ในสถานะ Guest
ลูกค้า : ทุกคนที่เข้าหน้า CheckoutPage จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการ login ผ่าน Facebook หรือ Email โดยคุณสามารถใช้กลุ่มสมาชิกเพื่อกรองการเข้าถึงได้อีกชั้นหนึ่ง
Guest และ ลูกค้า : ทุกคนสามารถเข้าถึงและสั่งซื้อได้ แต่จะมีตัวเลือกให้ลูกค้าทำการ login เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อและสะสมแต้ม
บัตรประชาชน (ไทย) : ใช้หมายเลขบัตรประชาชนในการจำกัดการเข้าถึงของหน้า CheckoutPage ตามช่วงเวลาในรูปแบบ ทุก ๆ วันที่ หรือ สั่งซื้อได้อีกครั้งตั้งแต่
Membera gate ทำหน้าที่กรองการเข้าถึงของลูกค้า

เพิ่มรายการสินค้าสำหรับหน้า FastCheckout

คุณสามารถกำหนดสินค้า และรายละเอียดการสั่งซื้อในตะกร้าให้ลูกค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

หากคุณต้องการให้ลูกค้าเป็นคนเลือกตัวเลือกสินค้าเอง ให้เลือก สินค้า ใน Dropdown แต่ถ้าต้องการกำหนดตัวเลือกสินค้าสำหรับการสั่งซื้อนี้โดยเฉพาะ ให้เลือก ตัวเลือกสินค้า
พิมพ์ชื่อของสินค้าเพื่อทำการค้นหา
ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ลูกค้าสั่งซื้อ ในกรณีที่คุณอนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงจำนวนการสั่งซื้อได้เองให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง สามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าได้
เพิ่มชนิดของสินค้าตามต้องการในแต่ละแคมเปญแล้วกด บันทึก

คุณสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำ และจำนวนสูงสุดที่ลูกค้าจะซื้อได้ต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

เพิ่มรายการสินค้าสำหรับหน้า CartBuilder

คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ของสินค้า ใน CartBuilder ได้หลายหมวดหมู่ แต่ทั้งนี้เราอยากแนะนำให้ จำกัดจำนวนสินค้าใน 1 หน้า ไม่เกิน 30 ชิ้น เพื่อสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้า

ระบุชื่อหมวดหมู่สินค้า
พิมพ์ชื่อของสินค้าเพื่อค้นหา และใส่เข้าไปในหมวดหมู่
กำหนดการแสดงผลของสินค้าในหมวดหมู่ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงผลแบบ Grid หรือ List
เพิ่มชนิดของสินค้า และหมวดหมู่ตามต้องการ จากนั้นกด บันทึก


การนำ Link ของ CheckoutPage ไปใช้

สลับสถานะของ CheckoutPage ที่สร้างขึ้นให้เป็น Active
กดปุ่ม Copy เพื่อนำ URL ไปใช้กับช่องทางที่ต้องการได้ทันที


ปลดล็อคขีดจำกัด สร้างลิ้งค์ CheckoutPage เพิ่มได้ หากคุณต้องการ

ระบบ CheckoutPage ของ BentoWeb สามารถเลือกสร้างลิ้งค์การสั่งซื้อรูปแบบพิเศษ ได้ 2 รูปแบบ คือ FastCheckout และ CartBuilder ซึ่งระบบดังกล่าวรองรับการใช้งานสำหรับร้านค้าที่อยู่ในแพคเกจ Platinum ขึ้นไป โดยสามารถเลือกสร้างได้ทันทีสูงสุด 5 Link และคุณสามารถซื้อจำนวนลิ้งค์เพิ่มได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหลังบ้านของ BentoWeb ในรูปแบบของการใช้ Credit โดยมี แพคเกจเสริม (Add-on Package) ให้เลือก ดังนี้

แพคเกจเสริม (Add-on Package)
CheckoutPage ระบบสร้างลิ้งค์สั่งซื้อสินค้ารูปแบบพิเศษ
ซื้อเพิ่ม 5 Link : ค่าบริการ 7,500 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 10 Link : ค่าบริการ 14,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 20 Link : ค่าบริการ 26,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 50 Link : ค่าบริการ 60,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!