บทความเกี่ยวกับ: เริ่มต้นใช้งาน BentoWeb

CheckoutPage เครื่องมือรับออเดอร์ผ่าน แคมเปญโฆษณาCheckoutPage คือ เครื่องมือที่เราออกแบบมาสำหรับรับคำสั่งซื้อจาก แคมเปญโฆษณา, Live, LINE Rich menu หรือ Landing page โดยเฉพาะ


สร้าง Path to checkout ที่สั้น และง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าเจ้าของร้านสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเพื่อนำมาจัดทำแคมเปญ โดยสามารถสร้าง CheckoutPage ได้ 2 รูปแบบ คือ

FastCheckout [ ดูตัวอย่าง ]
CartBuilder [ ดูตัวอย่าง ]

ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง FastCheckout กับ CartBuilder คือ FastCheckout จะพาลูกค้ามายังหน้าตะกร้าสินค้าที่ได้เพิ่มสินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเพื่อดำเนินการสั่งซื้อได้ทันที ในขณะที่ CartBuilder จะเป็นลักษณะของการสร้างหน้าการขายเฉพาะสินค้าบางรายการ หรือสินค้าที่ร่วมรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งลูกค้าสามารถทำการเลือก และเพิ่มสินค้าลงตะกร้าได้เอง จากนั้นค่อยระบุที่อยู่ในการจัดส่งภายหลัง

คำสั่งซื้อที่มาจาก CheckoutPage จะถูกรวมเข้าไปจัดการในหน้า การขาย โดยจะถูกระบุด้วย Tag FastCheckout และ CartBuilder แน่นอนว่า Conversion ของ Facebook และ Google ที่คุณตั้งค่าไว้ในหลังบ้าน หรือ ระบบ Affiliates สามารถใช้งานร่วมกับ CheckoutPage ได้ด้วยเช่นกัน

คำสั่งซื้อที่มาจาก CheckoutPage จะถูกรวมเข้าไปจัดการในหน้าการขาย โดยจะถูกระบุด้วย Tag #FastCheckout และ #CartBuilder

Parameter ที่ส่งขึ้น Facebook Pixel ในขณะที่เพิ่มสินค้าลงตะกร้าบน FastCheckoutการสร้างหน้าการขายด้วย CheckoutPageร้านค้าสามารถสร้าง CheckoutPage สำหรับการขายในแต่ละแคมเปญ ได้ที่หน้า Dashboard เลือกหัวข้อ CheckoutPage จากนั้นกดปุ่ม + เพิ่ม CheckoutPage ทำการตั้งชื่อแคมเปญ และเลือกรูปแบบของหน้าการขายว่าต้องการให้เป็น FastCheckout หรือ CartBuilder จากนั้นกด บันทึก
กำหนด Parameter ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

> ชื่อ : กำหนดชื่อเรียกของ CheckoutPage หรือ ชื่อของแคมเปญ
> ตัวเลือกการสั่งซื้อ :
สั่งซื้อแบบ Guest : ทุกคนสามารถเข้าถึงและสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี รายชื่อลูกค้าจะอยู่ในสถานะ Guest
สั่งซื้อแบบลูกค้า (บังคับลงทะเบียน) : ทุกคนที่เข้าหน้า CheckoutPage จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการ login ผ่าน Social Platform หรือ Email โดยคุณสามารถใช้กลุ่มสมาชิกเพื่อกรองการเข้าถึงได้อีกชั้นหนึ่ง
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแบบ Guest หรือแบบลูกค้าก็ได้ : ทุกคนสามารถเข้าถึงและสั่งซื้อได้ แต่จะมีตัวเลือกให้ลูกค้าทำการ login เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อและสะสมแต้ม
จำกัดการสั่งซื้อด้วยเลขบัตรประชาชนไทย : ใช้หมายเลขบัตรประชาชนในการจำกัดการเข้าถึงของหน้า CheckoutPage ตามช่วงเวลาในรูปแบบ ทุก ๆ วันที่ หรือ สั่งซื้อได้อีกครั้งตั้งแต่
บังคับที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่ของร้าน : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ที่อยู่ในการจัดส่งของหน้า CheckoutPage จะถูกบังคับเป็นที่อยู่ของทางร้าน ลูกค้าจะกรอกเฉพาะ ชื่อ, Email และ เบอร์โทรศัพท์ เท่านั้น
กำหนดที่อยู่จัดส่งโดยร้าน : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ที่อยู่ในการจัดส่งของหน้า CheckoutPage จะถูกบังคับเป็นที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าตั้งค่าของ CheckoutPage
ช่องทางเฉพาะสำหรับลูกค้ารายบุคคล : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ที่อยู่ในการจัดส่งของหน้า CheckoutPage จะถูกบังคับเป็นที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้ เท่านั้น
ช่องทางเฉพาะสำหรับ Guest รายบุคคล : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ที่อยู่ในการจัดส่งของหน้า CheckoutPage จะถูกบังคับเป็นที่อยู่ของ Guest ที่ระบุไว้ เท่านั้น

> ช่องทางการจัดส่งที่ให้เลือก : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะช่องทางการจัดส่งที่เลือกไว้
> ช่องทางการรับชำระเงินที่ให้เลือก : เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะช่องทางการรับชำระเงินที่เลือกไว้
> ตัวเลือกการแสดงสินค้า : กำหนดรายการสินค้าที่สามารถเพิ่มลงในหน้า CheckoutPage เฉพาะที่ Active หรือ รวมรายการสินค้าที่ Hidden
> Facebook Pixel ID : กำหนดชื่อ Facebook pixel ID เฉพาะเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้า CheckoutPage นี้
> Facebook custom event : กำหนดชื่อ Facebook pageview event เฉพาะเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้า CheckoutPage นี้
> Tiktok Pixel ID : กำหนดชื่อ Tiktok pixel ID เฉพาะเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้า CheckoutPage นี้
> ส่วนลดพิเศษ : คุณสามารถกำหนด ส่วนลด On top อัตโนมัติจากโปรโมชั่นมาตรฐานที่ทางร้านตั้งไว้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อจากหน้า
> Banner : ตกแต่ง CheckoutPage ด้วย Banner โดยคุณสามารถใส่ Banner บน CheckoutPage ได้ 3 ภาพ
> Live video : แสดง Live Video บนหน้า CheckoutPage สามารถเลือกใช้ Live video ได้จาก 2 ช่องทางคือ Youtube และ Tiktok

Parameter ที่อยู่ในการขายในรูปแบบ FastCheckout

Parameter ที่อยู่ในการขายในรูปแบบ CartBuilder


เพิ่มรายการสินค้า โดยคุณสามารถกำหนดตัวสินค้า และเงื่อนไขการสั่งซื้อได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ

FastCheckout
เพิ่มสินค้า พิมพ์ชื่อของสินค้าเพื่อทำการค้นหา และเลือกสินค้าที่ต้องการ
ระบุจำนวนสินค้า โดยจะเป็นจำนวนที่ต้องการให้นำเข้าตะกร้าสินค้า
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่ ขั้นต่ำในการการสั่งซื้อ และ จำนวนสูงสุดที่สามารถสั่งซื้อได้ในหนึ่งครั้ง
กดปุ่มบันทึก เมื่อได้รายการสินค้าตามต้องการ
หากคุณต้องการให้ลูกค้าเป็นคนเลือกตัวเลือกสินค้าเอง ให้เลือก สินค้า ใน Dropdown แต่ถ้าต้องการกำหนดตัวเลือกสินค้าสำหรับการสั่งซื้อนี้โดยเฉพาะ ให้เลือก ตัวเลือกสินค้า

การเพิ่มรายการสินค้าในรูปแบบ FastCheckout


CartBuilder
ระบุชื่อกลุ่มสินค้าสินค้า เพื่อสร้างหมวดหมู่ให้กับรายการสินค้า
เพิ่มสินค้า พิมพ์ชื่อของสินค้าเพื่อทำการค้นหา และเลือกสินค้าที่ต้องการ
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่ ขั้นต่ำในการการสั่งซื้อ และ จำนวนสูงสุดที่สามารถสั่งซื้อได้ในหนึ่งครั้ง
เลือกรูปแบบการแสดงผลของสินค้าในหมวดหมู่ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงผลแบบ Grid หรือ List
กดปุ่มบันทึก เมื่อได้รายการสินค้าตามต้องการ
CartBuilder สามารถสร้างรายการสินค้าได้หลายหมวดหมู่ แต่ทั้งนี้เราอยากแนะนำให้ จำกัดจำนวนสินค้าใน 1 หน้า ไม่เกิน 30 ชิ้น เพื่อสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้า

การเพิ่มรายการสินค้าในรูปแบบ CartBuilder


นำ Link ของ CheckoutPage ที่สร้างขึ้นไปโปรโมทใน Platform ต่าง ๆ โดยต้องการทำ เปิดใช้ CheckoutPage เมื่อสถานะเป็น Active แล้ว ร้านค้าสามารถ Copy Link ไปใช้ได้เลยทันที

คลิกปุ่ม เปิดใช้ CheckoutPage เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Active

Copy Link ไปใช้โปรโมทบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ทันทีตัวอย่างหน้า CheckoutPage ที่ถูกสร้างขึ้น
ตัวอย่าง FastCheckout สินค้าที่จะนำเข้าตะกร้าสินค้าจะถูกกำหนดไว้แล้ว

ตัวอย่างหน้า CartBuilder ซึ่งแสดงผลเป็นรายการสินค้าที่แยกเป็นหมวดหมู่ปลดล็อคขีดจำกัด สร้างลิ้งค์ CheckoutPage เพิ่มได้ หากคุณต้องการระบบ CheckoutPage ของ BentoWeb สามารถเลือกสร้างลิ้งค์การสั่งซื้อรูปแบบพิเศษ ได้ 2 รูปแบบ คือ FastCheckout และ CartBuilder ซึ่งระบบดังกล่าวรองรับการใช้งานสำหรับร้านค้าที่อยู่ในแพคเกจ Platinum ขึ้นไป โดยสามารถเลือกสร้างได้ทันทีสูงสุด 5 Link และคุณสามารถซื้อจำนวนลิ้งค์เพิ่มได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหลังบ้านของ BentoWeb ในรูปแบบของการใช้ Credit โดยมี แพคเกจเสริม (Add-on Package) ให้เลือก ดังนี้

แพคเกจเสริม (Add-on Package)
CheckoutPage ระบบสร้างลิ้งค์สั่งซื้อสินค้ารูปแบบพิเศษ
ซื้อเพิ่ม 5 Link : ค่าบริการ 7,500 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 10 Link : ค่าบริการ 14,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 20 Link : ค่าบริการ 26,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี
ซื้อเพิ่ม 50 Link : ค่าบริการ 60,000 Credit , อายุแพคเกจ 1 ปี

อัปเดตเมื่อ: 02/08/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!