บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าร้านค้า

การเชื่อมต่อร้านค้ากับ Shopify

BentoWeb อยากให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการร้านค้าบน Shopify ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงทำการเชื่อมต่อสินค้าที่อยู่ในระบบหลังร้านเข้ากับสินค้าบน Shopify ระบบจะรวบรวมข้อมูลของการสั่งซื้อบน Shopify มาไว้ที่ระบบหลังร้านของ BentoWeb ให้อัตโนมัติ

ระบบ Market place เชื่อมต่อร้านค้ากับ Shopify รองรับการใช้งานสำหรับร้านค้าที่อยู่ในแพคเกจ Platinum Plus เท่านั้น

เริ่มต้นตั้งค่าการเชื่อมต่อร้านค้ากับ Shopifyกดปุ่ม เชื่อมต่อ Shopify จาก Tab menu เพิ่มช่องทางขาย
กรอก url ร้านค้าบน Shopify จากนั้นกดปุ่ม เชื่อมต่อร้านค้ากับ Shopify

กรอก url ร้านค้าบน Shopify
กดปุ่ม Install

คลิกปุ่ม เพิ่มตัวเลือกการจัด เพื่อเป็นการผูกช่องทางการจัดส่ง ของร้านค้าบน BentoWeb เข้ากับ ช่องทางการจัดส่งบนฝั่ง Shopify และกดปุ่ม บันทึก


กดปุ่ม จัดการสินค้า เพื่อเริ่มทำการเชื่อมต่อสินค้าใน BentoWeb กับสินค้าบน Shopify


เมนูหลักจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้สินค้าที่เชื่อมแล้ว (สินค้าที่มีอยู่ใน BentoWeb และเชื่อมต่อกับสินค้าบน Shopify ไว้เรียบร้อยแล้ว)
หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมต่อ

สินค้าที่ยังไม่ได้ลง Shopify (สินค้าที่อยู่ใน BentoWeb และยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ หรือเพิ่มลงใน Shopify)
ในกรณีที่สินค้าชิ้นนี้ยังไม่มีใน Shopify ให้คลิกปุ่ม สร้างสินค้าใหม่

สินค้าที่ยังไม่ได้เชื่อมกับ BentoWeb (สินค้าที่มีอยู่บน Shopify และยังไม่ทำการเชื่อมกับสินค้าใน BentoWeb)
ในกรณีที่สินค้าชิ้นนี้ยังไม่มีใน BentoWeb ให้คลิกปุ่ม สร้างสินค้าใหม่

การเชื่อมต่อสินค้าที่มีอยู่บน Shopify กับสินค้าใน BentoWebเลือกสินค้าบน Shopify ที่ต้องการเชื่อมต่อกับสินค้าใน BentoWeb
ค้นหาชื่อสินค้า ในช่องการค้นหา
ทำการเลือกสินค้า และคลิกปุ่ม ถัดไป
จากนั้นคลิกปุ่ม เชื่อมสินค้า
การจัดการสต็อกของสินค้าที่มีการเชื่อมต่อแล้วสามารถจัดการสต๊อกได้ที่เมนู สินค้า > ปรับ Stock และราคา > ร้านค้า Shopify

การเพิ่ม หรือ ลดสต็อกสินค้า - ระบบจะใช้วิธีการโอนสต็อก คือ การลดจำนวนสต็อกจากฝั่งหนึ่งไปเพิ่มในอีกฝั่งหนึ่ง
การตัดสต็อกสินค้า - ระบบจะตัดสต็อกตามช่องทางของที่มาของออเดอร์

อัปเดตเมื่อ: 27/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!