บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าร้านค้า

ขั้นตอนการใส่ข้อมูลร้านเบื้องต้นขั้นตอนที่ 1


Login เข้าสู่ระบบหลังร้านจากนั้นให้เลือกไปที่ ตั้งค่าร้านค้า ตรงแถบเครื่องมือหลักจากนั้นเลือกเมนูย่อยข้อมูลร้านขั้นตอนที่ 2


ในส่วนนี้จะเป็นการใส่รายละเอียดให้กับตัวร้านค้า ในส่วนนี้ควรจะใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่องนะครับ เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อจากลูกค้านะครับ โดยให้กรอกรายละเอียดเรียงตามลำดับไปนะครับ โดยเริ่มจาก Tab รายละเอียด แล้วไปที่นโยบาย ที่อยู่และการติดต่อ จากนั้นให้ใส่ Logo ครับ โดยในแต่ละ Tab ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดด้วยนะครับ Save changes เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลครับ
ในส่วนของเมนู ที่อยู่และการติดต่อ จะสามารถเพิ่มตำแหน่ง หรือ พิกัด GPS ของร้านค้าได้จากในหน้านี้นะครับโดยแผนที่จะแสดงอยู่บนหน้าร้านค้า ในส่วนของ เกี่ยวกับร้าน ครับ
ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Social Network เช่น เบอร์โทรศัพท์, Email, Facebook, Twitter, Instagram, Line, Youtube เจ้าของร้านควรใส่ข้อมูลให้ครบนะครับ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อร้านค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น และ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะต้องกดปุ่มสีเขียวด้านล่าง “ Save changes ” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ครับโดยข้อมูลที่เราใส่รายละเอียดลงไป จะปรากฏอยู่บนหน้าร้านค้าในส่วนของ Webstie ดังภาพครับผม

อัปเดตเมื่อ: 08/01/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!