บทความเกี่ยวกับ: เกี่ยวกับ BentoWeb

นโยบาย Anti-Spamming ของเรา

ไม่ส่ง Email ที่ไม่พึงประสงค์. ไม่เผยแพร่ข้อความที่ก่อให้เกิดความรำคาญบน Internet และ Social media. ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนหากได้รับการร้องขอให้หยุดสื่อสาร หรือ มีช่องทางการ Opt-out ให้ผู้รับสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อความได้BentoWeb ไม่มีนโยบายในการ SPAM (การส่งอีเมลที่มีข้อความโฆษณาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ หรือ การ Post ข้อความในลักษณะสร้างความรำคาญใจบน Social media ทั้งจากการนำเสนอเนื้อหานอกบริบทการสนทนา หรือจากการ Post ข้อความซ้ำ ๆ ในปริมาณที่มากเกินพอดี) และไม่สนับสนุนให้คู่ค้า, Partner, หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของเรามีพฤติกรรมดังกล่าว

อัปเดตเมื่อ: 27/08/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!