บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าร้านค้า

กำหนดเวลาเปิด-ปิดการรับออเดอร์ของร้านค้าบนหน้าเว็บไซต์สำหรับร้านค้าที่มีความจำเป็นต้องอัพเดตรายการสินค้า หรือสต๊อกแบบวันต่อวัน หรือมีความต้องการให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น คุณสามารถ กำหนดเวลาเปิด - ปิดการรับออเดอร์ที่หน้าร้านบนเว็บไซต์ ได้ตามความต้องการ โดยหากอยู่นอกเวลาทำการ หน้าร้านจะถูกปรับให้เป็น Catalog Mode โดยอัตโนมัต ซึ่งลูกค้ายังคงเลือกชมสินค้าในร้านได้ตามปิกติ แต่จะไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงในตระกร้า และดำเนินการสั่งซื้อได้จนกว่าจะถึงเวลาเปิดทำการของร้าน

วิธีการตั้งค่า และการใช้งานไปยังแถบเมนู ตั้งค่าร้านค้า เลือกเมนู ข้อมูลร้าน และเข้าไปที่ นโยบาย


ที่หัวข้อ ตั้งค่าหน้าร้าน จะแสดงตัวเลือกในส่วนของ ช่วงเวลาการรับออเดอร์ ให้ทำการเลือก รับออเดอร์เฉพาะช่วงเวลา จากนั้นทำการกำหนดช่วงเวลาเปิดทำการของแต่ละวันได้ตามต้องการ โดยในช่วงนอกเวลาทำการระบบจะปรับหน้าร้านให้อยู่ในโหมด Catalog ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงข้อมูลสินค้าพร้อมราคา หรือเลือกไม่แสดงราคาสินค้าก็ได้

เมื่อทำการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก ด้านล่างสุด

ร้านค้าสามารถตั้งช่วงเวลาทำการของร้านได้มากสุด 5 ช่วงเวลาต่อวัน
ในกรณีที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกหน้าวัน จะถือว่าวันนั้นเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของร้านโดยอัตโนมัต

อัปเดตเมื่อ: 21/04/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!