ตั้งค่าได้ที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน > นโยบายหัวข้อ ช่วงเวลาการรับออเดอร์บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!