หากร้านของคุณมีผู้ดูแลร้านหลายคน เราขอแนะนำให้ทำการสร้างบัญชีโดยใช้ ชื่อและ Email ส่วนตัวของผู้ดูแลร้านแต่ละท่าน เพราะ BentoWeb สามารถเพิ่มผู้ดูแลร้านและแยกการทำงานระหว่างผู้ดูแลแต่ละคนได้ การแยกบัญชีผู้ดูแลจะช่วยให้เจ้าของร้าน ตรวจสอบการทำงานของแอดมินแต่ละท่านได้
ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวภายในร้านของคุณ

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวและแสดงให้ เจ้าของร้าน ตรวจสอบได้ง่าย ๆ จากระบบหลังบ้าน

ตรวจสอบการทำงานของผู้ดูแลร้านแต่ละคนจากเมนู ความเคลื่อนไหวร้าน ใน Tab เมนู ตั้งค่าร้านค้า คุณสามารถเลือกดูการทำงาน:

ตามการทำงานของผู้ดูแลร้านเป็นรายบุคคล
ตามหน้าที่การทำงาน (ประเภท log) หรือ
ตามช่วงเวลาที่คุณต้องการทราบ
พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

ขั้นตอนการเพิ่มและลบ Admin ผู้ดูแลร้าน
ผู้ดูแลร้านแต่ละตำแหน่งจะเห็นอะไรบ้างในระบบหลังบ้าน
ตรวจสอบความเคลื่อไหวเข้า-ออกของ Stock สินค้า
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!