การเพิ่มการรับชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง COD

ไปที่ Tab เมนู ตั้งค่าร้านค้า
เลือก การรับชำระเงิน
กดปุ่ม + เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน


เลือกช่องทางการรับชำระเงินใน Drop down เป็น ตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ
แล้วกดปุ่ม เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินเลือก ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง จาก Drop down
กำหนด ค่าบริการเพิ่มเติม หรือ ยอดชำระขั้นต่ำ ตามต้องการ

ระบุ 50 ในช่องค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณต้องการเรียกเก็บ 50 บาทเพิ่ม สำหรับการจัดส่งแบบ COD แล้วต้องการคิดค่าจัดส่งแยกต่างหาก


กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกค่า
สลับสถานะเป็น ACTIVEเพื่อเริ่มต้นใช้งานในร้าน

ACTIVE แล้วพร้อมใช้งานทันที

ถึงตอนนี้ การรับชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง COD ก็พร้อมใช้งานทั้งบนเว็บไซต์และ BentoPOS แล้วครับ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!