บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าการรับชำระเงิน

Ksher ช็อปง่าย ไม่มีสะดุด ระบบรับชำระเงินที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายKsher ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับชำระเงินผ่าน E-Wallets & Credit / Debit Card ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบรับชำระเงินที่ครอบคลุมทั้ง Online และ Offline มาพร้อมช่องทางที่รองรับการชำระสกุลเงินหยวน ซึ่งจะทำให้ร้านค้าสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศจีน นอกจากนี้ Ksher ยังเน้นระบบที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น เข้าใจง่าย และครบครัน เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจในทุกรูปแบบ และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้กังวล

Ksher พร้อมใช้งานแล้วบน BentoWebสำหรับเจ้าของร้านค้าที่อยู่บนระบบของ BentoWeb เราได้ทำการเชื่อมต่อระบบไว้ให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดย Ksher บน BentoWeb รองรับการชำระเงินผ่าน E-Wallets, PromptPay และ Credit / Debit Card ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางรับชำระเงิน และค่าธรรมเนียม


ต้องการให้ Ksher เป็นช่องทางรับชำระเงินในร้านของคุณดาวน์โหลดเอกสารสมัครใช้บริการกับ Ksher และทำการ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Download เอกสาร Thai Version] | Download เอกสาร English Version]

เตรียมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจ
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ สัญญาเช่าพื้นที่ของที่ตั้งร้านค้า
รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมกับถือบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี ไม่ใส่แว่นตาและหมวก (กรณีเปิดบัตรเครดิต/เดบิต)
สำเนาบัญชีธนาคาร
สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ เอกสารแสดงที่มาของสินค้า (เช่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่าย, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย, ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฯลฯ (สำหรับบางประเภทธุรกิจต้องมี)
ภาพถ่ายร้านค้าหรือภาพถ่ายหน้าเพจเว็บไซต์เฟสบุ้ก/อินสตาแกรมหรืออื่นๆ (ต้องมีโลโก้หรือชื่อร้านค้า พร้อมทั้งให้เห็นนโยบายการคืนเงินและนโยบายจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน)
ภาพถ่ายสินค้าหรือบริการ
แบบสำรวจร้านค้าของ Ksher สำหรับพิจารณาเปิดช่องทางชำระเงินบัตรเครดิต/เดบิตที่กรอกข้อมูลสาเร็จเรียบร้อยแล้ว (สำหรับสมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี Thai Version English Version )

กรณีนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจตามที่ระบุในใบ DBD
สำเนาบัญชีธนาคารในนามบริษัท
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จะต้องมีวันที่คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ เอกสารแสดงที่มาของสินค้า (เช่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่าย, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย, ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฯลฯ (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.9 หรือ ภ.พ.10) (ถ้ามี)
ภาพถ่ายร้านค้าหรือภาพถ่ายหน้าเพจเว็บไซต์เฟสบุ้ก/อินสตาแกรมหรืออื่นๆ (ต้องมีโลโก้หรือชื่อร้านค้า พร้อมทั้งให้เห็นนโยบายการคืนเงินและนโยบายจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน)
ภาพถ่ายสินค้าหรือบริการ
แบบสำรวจร้านค้าของ Ksher สำหรับพิจารณาเปิดช่องทางชำระเงินบัตรเครดิต/เดบิตที่กรอกข้อมูลสาเร็จเรียบร้อยแล้ว (สำหรับสมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี Thai Version English Version )

หมายเหตุ : กรุณระบุ "เอกสารนี้เพื่อใช้ในการทำสัญญาบริการ Payment กับ Ksher เท่านั้น" พร้อมเซ็นต์กำกับ หรือ ประทับตราบริษัท ในเอกสารทุกฉบับ จำเป็นต้องเป็นตัวสำเนา / ต้องเป็นการเซ็นจริงบนสำเนาฉบับจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เป็น E-Signed

สแกน และ ส่งเอกสารการสมัคร ไปที่ อีเมล ksherbentoweb@ksher.com cc: kyc@ksher.com ส่งถึง : คุณฝัน, คุณนุ๊ก

หลังผลการสมัครได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 3-5 วันทำการ) คุณจะได้ Username และ Password ผ่านทางอีเมล สำหรับเข้าใช้งาน Ksher Merchant Platform หลังจากล็อคอินแล้ว ให้เข้าไปที่ เมนู IT Integration เพื่อนำ App ID และ Private Key (กดปุ่ม Reset ) ไปใส่ในระบบหลังบ้านของ BentoWeb ในขั้นตอนต่อไป

เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วย Ksher ที่ระบบหลังบ้านเข้าสู่ระบบหลังบ้านของ BentoWeb เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > การรับชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม + เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน

เลือกช่องทางที่ต้องการ โดยระบบรับชำระเงินผ่าน Ksher บน BentoWeb จะต้องทำการเพิ่มทีละช่องทาง ซึ่งมีให้เลือกดังนี้
ชำระเงินด้วย Wechat Pay ผ่าน Ksher Payment
ชำระเงินด้วย Alipay ผ่าน Ksher Payment
ชำระเงินด้วย QR Payment ผ่าน Ksher Payment
ชำระเงินด้วย True Money ผ่าน Ksher Payment
ชำระเงินด้วย ShopeePay ผ่าน Ksher Payment
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Ksher Payment
ตัวอย่างการเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Ksher Payment

นำ App ID และ Private key จาก Ksher Merchant Platform มาใส่ในช่องว่าง และในส่วนของ ค่าบริการเพิ่มเติม หรือ ยอดค่าชำระขั้นต่ำ ทางร้านสามารถกำหนดเองได้ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกเมื่อลูกค้าเลือกชำระค่าสินค้าผ่าน Ksherเมื่อทำการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่าน Ksher ให้กับร้านค้าของคุณแล้ว ในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อลูกค้าเลือกชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Ksher ระบบจะพาลูกค้าเข้าสู่หน้าการชำระของช่องทางนั้น ๆ โดยตรง และเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบ BentoWeb จะส่งอีเมลใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
หน้าชำระเงินในแต่ละช่องทาง ของ Ksher Payment

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ksher ได้ที่นี่ : เว็บไซต์ Ksher | ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Ksher
มีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Ksher Call Center ที่เบอร์ 02-150-0508 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดทำการ
เอกสารประกอบอื่น ๆ : Ksher แนะนำตัว / Ksher Presentaion | FAQ คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตเมื่อ: 05/02/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!