จ่ายง่าย ๆ แค่สแกน

ให้ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยบริการรับชำระค่าสินค้าผ่าน QR Payment จากธนาคารกสิกรไทย โดยระบบ BentoWeb จะทำหน้าที่สร้าง QR Code สำหรับชำระเงินออกมาพร้อมกับใบสั่งซื้อของลูกค้า เพียงลูกค้าสแกนแล้วจ่าย ระบบจะเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อจาก รอชำระเงิน เป็น รอจัดส่ง ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าของร้านทำงานง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตัวอย่างใบสั่งซื้อที่ออกจากระบบพร้อม QR Payment
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการรับชำระเงิน QR Payment ผ่านธนาคารกสิกรไทย

อ่านและศึกษาข้อตกลงการใช้บริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) สำหรับร้านค้า อ่านและศึกษาที่นี่
ดูตัวอย่างวิธีการกรอกเอกสารสมัคร พร้อม Download เอกสารได้จากที่นี่
กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
ใบสมัครใช้บริการ
สำเนาบัตรประชาชน (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

สำหรับนิติบุคคล
ใบสมัครใช้บริการ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับร้านค้าที่ประกอบธุรกิจเฉพาะ
จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ดูรายละเอียด ที่นี่

ส่งเอกสารยืนยันการสมัคร พร้อมรอผลการอนุมัติการสมัคร ภายใน 10 วันทำการตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน จ่าหน้าซองโดยใช้เอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้ จัดส่งผ่านผู้ให้บริการที่มีหมายเลขติดตามพัสดุชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการติดตามผลการดำเนินการ


วิธีการตรวจสอบ Partner Shop ID

ในขั้นตอนการสมัครบริการรับชำระเงิน QR Payment ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องระบุ Partner Shop ID ซึ่งร้านค้าสามารถตรวจสอบ Partner Shop ID ได้จากระบบหลังบ้านของ BentoWeb เพียงเข้าไปที่แถบเมนู ตั้งค่าร้านค้า > การรับชำระเงิน > เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน > ชำระเงินด้วย QR PAYMENT ผ่านธนาคารกสิกรไทย โดย Partner Shop ID จะแสดงที่ด้านล่างในส่วนของรายละเอียดการติดตามผลการสมัคร ติดต่อ KBIZ Call Center โทร. 02-888-8822 หลังจากนั้น กด 1. เลือกภาษาไทย > กด 3. ร้านค้ารับบัตร > กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "ต้องการติดตามสถานะการสมัคร QR API" โดยให้แจ้ง Email หรือ เลขบัญชี ที่ใช้ในการสมัครกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบสถานะ


ขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Payment ลงในระบบหลังบ้านของ BentoWeb

Login เข้าสู่ระบบหลังบ้าน เลือกไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค่า > การรับชำระเงิน > เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินเลือกช่องทางการรับชำระเงินเป็น ชำระเงินด้วย QR PAYMENT ผ่านธนาคารกสิกรไทยนำ Merchant ID ที่ได้จากธนาคาร กรอกลงในระบบ BentoWebกด บันทึก เพื่อยืนยัน และกดเปลี่ยนสถานะจาก Hidden เป็น Active เพื่อเป็นการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินธนาคารจะทำการโอนยอดเงินเข้าบัญชีของร้านค้าที่ลงทะเบียน เวลา 23.00 น. และส่ง Email แจ้งสรุปยอดเวลา 04.00 น. ของทุกวัน

พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:
ขั้นตอนการสมัครบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านธนาคารกสิกรไทย
ขั้นตอนการสมัคร PayPal เพื่อรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!