บทความเกี่ยวกับ: Google 101

ตรวจสอบ Keyword ที่ลูกค้าใช้ค้นหาบนเว็บไซต์ของคุณด้วย Google Analytics


คุณสามารถดูข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าได้ง่าย ๆ บน Google Analytics เพียงเข้าไปตั้งค่า Site search Tracking ตามขั้นตอนดังนี้:

กดที่เมนู Admin เพื่อเรียกการตั้งค่า
กดที่เมนู View Settings

เปิด Site search Tracking ให้เป็น ON แล้วระบุ s ในช่อง Query parameter
กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตรวจสอบพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ในเมนู Behavior > Site Search ครับ สามารถเรียกดูข้อมูลในมิติต่างๆ ได้เลย
พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:


สมัครและติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูพฤติกรรมลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!