การตั้งค่าก่อนการเริ่มใช้งานและขอเปิดใช้งาน Google Shopping
ก่อนการเริ่มใช้งาน Google Shopping Ads ทางร้านจำเป็นต้องมีการใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดหมู่ร้านค้า

คลิกไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน
จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นส่วนสำหรับตั้งค่า หมวดหมู่ร้านค้า


หมวดหมู่ของหมวดหมู่สินค้า

คลิกที่เมนูสินค้า > หมวดหมู่สินค้า
จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่หมวดหมู่จะเห็นส่วนสำหรับการตั้งค่า หมวดหมู่ของหมวดหมู่สินค้า


กรณีที่มีหลายหมวดหมู่สินค้าต้องตั้งค่าให้กับ "ทุกหมวดหมู่" นะครับ

แบรนด์สินค้า
การเพิ่มแบรนด์ให้กับสินค้า

หากไม่ทำการตั้งค่าใน 3 ส่วนนี้ อาจส่งผลให้สินค้าไม่ผ่านการอนุมัติและไม่สามารถใช้งาน Google Shopping Ads ได้ครับ

การแจ้งขอเปิดใช้งาน Google Shopping Ads

ไปที่เมนู การตลาด > Google Shopping > แจ้งเปิดการใช้งานขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการตรวจสอบและอนุมัติภายใน 30 นาที
การตั้งค่าพื้นฐานของร้านค้า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ
Email ร้านค้า และเบอร์ติดต่อร้านค้า
นโยบายการคืนสินค้า


Email ร้านค้า และเบอร์ติดต่อร้านค้า

นโยบายการคืนสินค้า

เชื่อมต่อบัญชี Google และกด สร้าง Google Merchant และ Google Shopping

คลิกปุ่ม สร้าง Google Merchant และ Google Shopping

พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

สมัครและติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูพฤติกรรมลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ
ตั้งค่า E-commerce tracking บน Google Analytics
ตรวจสอบ Keyword ที่ลูกค้าใช้ค้นหาบนเว็บไซต์ของคุณด้วย Google Analytics
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!