บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าการจัดส่งสินค้า

รองรับ J&T Express เป็นผู้ให้บริการจัดส่งในร้านของคุณ


วันนี้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า BentoWeb ได้เชื่อมต่อระบบกับผู้ให้บริการจัดส่ง J&T Express เรียบร้อยแล้ว โดยร้านค้าที่มาจาก BentoWeb จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีกับ J&T เป็นประเภท VIP Account ทุกร้าน โดยการเชื่อมต่อนี้ จะทำให้กระบวนการจัดส่งภายในร้านของคุณง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ดังนี้

สร้างออเดอร์ในระบบ J&T Express ให้อัตโนมัติ ข้อมูลออเดอร์ ทั้ง ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ จะถูกส่งตรงเข้าระบบ VIP Platform ของ J&T Express ทันที ทางร้านไม่ต้องเข้าไปสร้างออเดอร์ในระบบ J&T Express อีกครั้ง
ออก Tracking number ของ J&T Express ผ่านระบบของ BentoWeb โดย Tracking number นี้จะไปแสดงอยู่บน Label สำหรับการจัดส่งโดยอัตโนมัติ
แจ้งการจัดส่งผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องกรอก Tracking number เป็นรายออเดอร์
เรียกเจ้าหน้าที่ของ J&T Express ให้เข้ามารับพัสดุตามเวลาที่เจ้าของร้านตกลงไว้ผ่านการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบหลังบ้าน หรือหากสะดวกนำไปจัดส่งด้วยตนเองที่สาขา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

เรทอัตราค่าจัดส่งของ J&T Express

ขั้นตอนการเปิดบัญชี VIP Account กับ J&T Expressติดต่อสาขาใกล้บ้าน เพื่อทำการสมัครเปิดบัญชี VIP Account ดูชื่อสาขาและเบอร์ติดต่อของพนักงานขายได้ที่นี่ หรือหากไม่สะดวกกรุณา ฝากชื่อและช่องทางติดต่อกลับไว้ในลิ้งค์นี้ ฝ่ายขายของ J&T จะติดต่อกลับไปภายใน 48 ชม.

วิธีเช็ค Shop ID 1.ล็อคอินเข้าระบบหลังบ้าน BentoWeb ไปที่เมนู การตั้งค่าร้านค้า > การจัดส่งสินค้า 2.กดปุ่ม เพิ่มช่องทางการจัดส่ง > เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง J&T Express > ระบบจะแสดง Shop ID

สำหรับ Shop name ให้ระบุตามชื่อร้านที่ได้ลงทะเบียนไว้บนร้านค้าที่เปิดกับ Bentoweb


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครกรณีนิติบุคล ระบุรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นและประทับตราทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
เอกสาร ใบปะหน้า
หนังสือรับรองบริษัท
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

กรณีบุคคลธรรมดา ระบุรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซ็นทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
เอกสาร ใบปะหน้า
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

เมื่อได้รับข้อมูลการสมัคร เจ้าหน้าที่สาขาทำการประสานงานกับฝ่าย IT ของ J&T เพื่อทำการผูกบัญชีร้านค้าที่มาจาก BentoWeb เข้ากับระบบ J&T ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ
หากเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สาขาจะทำการติดต่อกลับ เพื่อทำการแจ้ง Username & Password เพื่อให้ร้านค้าใช้ในการเข้าระบบ VIP http://vip.jtexpress.co.th
โดยหลังจากที่ได้รับข้อมูล Username และ Password แล้วร้านค้าจะสามารถใช้บริการออก Tracking ของ J&T Express ผ่านระบบของ BentoWeb ได้ทันที

กรณีเป็นลูกค้าเก่ากับ J&T Express อยู่แล้ว สามารถแจ้ง Shop ID และ Shop name กับเจ้าหน้าที่สาขาที่ใช้บริการอยู่ได้เลย


รายละเอียดบริการ*Download Mobile Application เพือช่วยในการติดตามพัสดุ หรือดูสถานะต่างๆ
IOS | Andriod
*หากมีคำถามเกี่ยวกับสมัครเปิดบัญชีเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามพนักงานขายประจำแต่ละพื้นที่ได้ ที่นี่
หรือ ติดต่อ Call center ได้ตลอด24 ชั่วโมง (02-009-5678)

ก่อนการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนคำนำหน้าใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินก่อนนะครับ
สามารถแก้ไขได้ที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > ข้อมูลร้าน > นโยบาย
ตัวอย่างของใบจ่าหน้าพัสดุที่ออกจากระบบ

อัปเดตเมื่อ: 12/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!