บทความเกี่ยวกับ: Facebook 101

การยืนยันโดเมนเนมของคุณกับ Facebook - Facebook domain verificationการยืนยันโดเมนเนม คือ กระบวนการที่เราใช้เพื่อบอก Facebook ว่าเราเป็นเจ้าของ Website นี้จริง ๆ ซึ่ง BentoWeb เราอยากแนะนำให้คุณยืนยันโดเมนเนมผ่าน Meta tag ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหลังบ้าน ที่เมนูตั้งค่าร้านค้า ในหัวข้อ Plugin และเมื่อคุณยืนยันความเป็นเจ้าของแล้ว คุณจะสามารถใช้งาน Website ของคุณร่วมกับ Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถใช้งาน Instagram Shopping ได้อีกด้วย

เริ่มต้นยืนยันโดเมนเนมกับ Facebookเข้าไปที่ Facebook Business Manager
เลือก Business Settings
Click ไปที่ Brand Safety แล้วเลือก Domain
Click ที่ปุ่ม Add จากนั้นพิมพ์โดเมนของคุณในหน้าต่าง pop-up

Click เลือก Domain ในเมนู Brand Safety จากหน้า Business Settings
กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มโดเมน
เพิ่มโดเมนของคุณในหน้าต่าง pop-up แล้วกดปุ่ม Add Domain

เลือกยืนยันโดเมนเนมผ่าน Meta tag โดยกดไปที่ Meta-tag Verification
ไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > Plugin ในระบบหลังบ้าน
ระบุ facebook-domain-verification ในช่อง Meta tag name และนำ Meta content ที่ได้รับมาใส่ในช่อง Content แล้วกดปุ่ม บันทึก

เลือกยืนยันโดเมนเนมผ่าน Meta-tag Verification
นำค่าที่ได้จาก Facebook มาใส่ในหน้า ตั้งค่าร้านค้า > Plugin

กดปุ่ม Verify บนหน้า Facebook เมื่อทำการใส่ค่าเรียบร้อยในระบบหลังบ้าน เพียงเท่านี้การยืนยันโดเมนเนมของคุณกับ Facebook ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

กด Verify ก็เป็นอันจบกระบวนการครับ

อัปเดตเมื่อ: 11/01/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!