วันนี้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า BentoWeb ได้เชื่อมต่อระบบกับผู้ให้บริการจัดส่ง CJ Logistics เรียบร้อยแล้ว โดยการเชื่อมต่อนี้ จะทำให้กระบวนการจัดส่งภายในร้านของคุณง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ดังนี้

ออก Tracking number ผ่านระบบของ BentoWeb โดย Tracking number นี้จะไปแสดงอยู่บน Label สำหรับการจัดส่งโดยอัตโนมัติ
แจ้งการจัดส่งผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องกรอก Tracking number เป็นรายออเดอร์
เรียกเจ้าหน้าที่ของ CJ Logistics ให้เข้ามารับพัสดุตามเวลาที่เจ้าของร้านตกลงไว้ผ่านการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบหลังบ้าน

การใช้งาน CJ Logistics กับ BentoWeb
การตั้งค่าการใช้งาน CJ Logistics ก็เหมือน การตั้งค่าการจัดส่งสินค้า ภายในร้านของคุณตามปกติ แต่จำเป็นจะต้องเลือก CJ Logistics เป็น ผู้ให้บริการการจัดส่ง สำหรับช่องทางการจัดส่งของคุณ


ขั้นตอนการขอรับบริการ
Download เพื่อดูอัตราค่าจัดส่งและฟอร์มการสมัครใช้บริการจัดส่งพัสดุกับ CJ Logistics
Download เพื่อดูรายการเอกสารประกอบการสมัคร โดยสามารถสมัครได้ทั้งในนามบุคคล หรือนิติบุคคล
หากเตรียมเอกสาร ทั้งสองรายการด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้ แสกนสำเนา ส่งไปที่อีเมลตามที่ได้แจ้งเอาไว้ พร้อมจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ที่พนักงานขายได้ให้ข้อมูลไว้
เมื่อได้บัญชีจาก CJ Logistics แล้ว ก็นำ Vendor ID ที่ได้รับใส่เข้าไปในระบบหลังบ้านแล้วบอกระบบว่าการจัดส่งนี้เป็นการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) หรือเปล่า?

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับ ระบบจะทำทุกอย่างแทนคุณ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างใบแปะหน้าพัสดุพร้อม Tracking number ของ CJ Logistics


พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:

แนะนำภาพรวมการเพิ่มช่องทางการจัดส่ง
ตัวอย่างการเพิ่มช่องทางการจัดส่ง
สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ใบปะหน้ากล่อง, ใบจัดเตรียมสินค้า
รองรับ Alpha Fast เป็นผู้ให้บริการจัดส่งในร้านของคุณ
รองรับ Flash Express เป็นผู้ให้บริการจัดส่งในร้านของคุณ
รองรับ SCG Express เป็นผู้ให้บริการจัดส่งในร้านของคุณ
รองรับ DHL eCommerce เป็นผู้ให้บริการจัดส่งในร้านของคุณ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!