วิธีการคำนวณ เลขหลักทศนิยมที่มีจำนวนมาก ในการออกเอกสารใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน ของระบบ BentoWeb

กรณีตัวเลขของสินค้า เป็นเลขที่ไม่ลงหลัก และมีการทำส่วนลดเป็น % จะเกิดคำถามว่า ระบบ BentoWeb จะใช้วิธีการคำนวณหลักทศนิยมอย่างไร

วิธีการคำนวณ เลขหลักทศนิยมที่มีจำนวนมาก ของ BentoWeb เราจะคำนวณทศนิยมตัดเหลือ 3 หลัก และปัดขึ้นลงเป็น 2 หลัก

โดยวิธีการปัดขึ้นลง เป็นดังนี้

กรณีทศนิยมหลักที่ 3 มีค่าไม่ถึง 5 ปัดทศนิยมหลักที่ 3 ทิ้ง
กรณีทศนิยมหลักที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้ปัดเศษทศนิยมหลักที่ 2 ขึ้น

เช่น
1.235 เป็น 1.24
1.233 เป็น 1.23

อัปเดตเมื่อ: 23/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!