รองรับการนำเข้าออเดอร์จากช่องทางการขายบน Market place

ฟังชั่นนี้ เราต้องการให้ร้านค้าเองได้มีโอกาส รวบรวมข้อมูลลูกค้าเอาไว้อย่างเป็นระบบ จัดการออเดอร์ได้ง่าย และเห็นภาพรวมการขาย ยอดขายของทางร้านที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนให้ได้มากที่สุด
รายละเอียดเกี่ยวกับการ Import ออเดอร์
การ Import ออเดอร์ ระบบจะไม่มีการตัดสต็อกสินค้าในฝั่งของทาง BentoWeb
วันที่-เวลาการสั่งซื้อและยอดขาย ระบบจะอ้างอิงข้อมูลจากในไฟล์ที่ Import เข้าระบบ
ออเดอร์ที่ถูกนำเข้า จะอยู่ในสถานะ รอจัดส่ง ในฝั่งของ BentoWeb
วิธีการจัดส่ง ระบบจะแสดงเป็นชื่อ ช่องทางที่นำเข้าข้อมูล Lazada หรือ Shopee
วิธีการชำระเงิน ระบบจะแสดงเป็นชื่อ ช่องทางที่นำเข้าข้อมูล Lazada หรือ Shopeeสำหรับออเดอร์ที่เข้ามาทาง Market Place ณ ตอนนี้ที่เราได้เตรียมระบบรองรับไว้ ตอนนี้คือ Lazada และ Shopee
สำหรับ Lazada

เพียง เข้า Export ข้อมูลที่เมนู คำสั่งซื้อ และรีวิว > คำสั่งซื้อ > เลือกสถานะ พร้อมที่จะจัดส่ง แล้วกด นำข้อมูลออก

ไฟล์ที่ได้รับจาก Lazada จะเป็นไฟล์ .csv อยู่แล้ว สามารถอัพโหลดได้เลย
สำหรับ Shopee

เพียง เข้า Export ข้อมูลที่เมนู คำสั่งซื้อของฉัน > เลือกสถานะ ต้องจัดส่ง แล้วกด ส่งออก

ไฟล์ที่ได้รับจาก Shopee จะเป็นไฟล์ Excel ที่เป็น .xls ซึ่งต้องแปลงไฟล์จาก .xls เป็น .xlsx หรือ .csv ก่อนถึงจะสามารถอัพโหลดได้
ออเดอร์จากการ Import จะมี Tag แสดงช่องทางที่มา

สั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินจากในระบบได้ตามปกติ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!