การสร้างและจัดการ Banner ขนาดเล็ก

เพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านค้าหรือข้อความที่คุณต้องการจะนำเสนอผ่าน Banner ภายในร้าน ซึ่งคุณสามารถสร้าง Banner ได้ 2 ขนาด คือ Banner ขนาดใหญ่ และ Banner ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบหลังร้านแล้วไปที่ เมนู Dashboard > เมนู Banner หน้าร้าน


2. แล้วกดปุ่ม +เพิ่ม Banner ใหม่ ระบุชื่อ Banner ตามที่ต้องการ เลือกขนาด Banner เล็ก (560 x 230) กดปุ่ม บันทึก สีเขียว


3. กดปุ่มอัพโหลดรูปภาพ สีเขียว ขนาดไฟล์ที่รองรับไม่เกิน 5 MB รับรองไฟล์ .jpg และ .png สัดส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 560 x 230px


4. คุณสามารถกำหนด Link จุดหมายเมื่อลูกค้ากดที่ Banner ได้โดยสามารถชี้ไปที่

1. สินค้าภายในร้าน

2. หมวดหมู่สินค้าภายในร้าน

3. หน้ารายละเอียด Banner (ข่าวประชาสัมพันธ์)

5. กดปุ่ม แสดง Banner สีเขียว หรือสลับสถานะ Banner ให้เป็น Active เพื่อแสดง Banner ที่หน้าร้าน


ตัวอย่างการแสดงผลของ Benner เล็ก คุณสามารถสร้าง Banner ขนาดเล็กได้ทั้งหมด 5 Banner แต่จะสามารถเลือกแสดงได้สูงสุด 2 Banner ต่อครั้งเท่านั้น

หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply