ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับหน้ากระดาษขนาด 8 เซนติเมตร

หลังจากที่ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทำการลง Driver ของตัวเครื่อง Printer ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เพื่อให้ตัวเครื่องรองรับและแสดงขนาดของรูปแบบหน้ากระดาษที่ถูกต้อง


ขั้นตอนการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากที่กดสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบ 8 เซนติเมตร จากในระบบของ BentoWeb จะเห็นหน้ากระดาษก่อนการสั่งพิมพ์ ลักษณะนี้ครับ


ให้กดปุ่ม Ctrl + p เพื่อทำเปิดฟังก์ชั่นตั้งค่าพิมพ์หน้ากระดาษขึ้นมาครับขั้นตอนที่ 2

ทำการเลือกเครื่อง Print ให้ตรงกับเครื่องที่ทำการติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่ + การตั้งค่าเพิ่มเติม


จากนั้นให้ทำการตั้งค่าตามนี้ครับ

ขนาดของกระดาษ : 80 x 297 mm (48 column)
ระยะขอบ : ไม่มี
รูปแบบ : แนวตั้ง


หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยครับ


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply