ขั้นตอนการปรับ Stock และ ราคาสินค้า

สำหรับฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการเพิ่ม Stock ให้กับตัวสินค้า รวมไปถึงราคา, SKU และการเพิ่มตัวเลือกของสินค้า โดยที่แต่ละฟังก์ชั่นนั้นหมายถึงอะไรและมีหน้าที่อย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากบทความนี้ได้เลยครับ *ฟังก์ชั่นStock สินค้าจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Basic Package ขึ้นไปครับ


ขั้นตอนที่ 1

login เข้าสู่ระบบหลังร้านแล้วไปที่เมนูสินค้า เมนูย่อยเลือกไปที่ ปรับ Stock และราคาสินค้าขั้นตอนที่ 2

ในหน้านี้จะสามารถจัดการระบบ Stock, SKU, ราคาตั้ง, ราคาขาย และเพิ่มตัวเลือกสินค้า ครับ


โดยที่ผมจะชี้แจงว่าแต่ละจุดคืออะไรและมีหน้าที่อย่างไรนะครับ

  1. จำนวน Stock สินค้า หมายถึง จำนวนของสินค้าที่มีอยู่ใน Stock สินค้า ซึ่งทางร้านสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ระบบหักจำนวนสินค้าใน Stock หลังจากมีการสั่งซื้อเข้ามาหรือหลังจากมีการชำระเงินครับ (ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Basic Package ขึ้นไปครับ)
  2. SKU หมายถึง รหัสของสินค้าครับ ใช้ในการสร้างความแตกต่างของแต่ละสินค้า ใน 1 สินค้าสามารถมีได้หลาย SKU สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร เช่น เสื้อ ชนิดเดียวกันแต่คนละไซด์ S, M, L ซึ่ง SKU ของทั้ง 3 ไซด์ ก็จะไม่เหมือนกันครับ
  3. ราคาตั้ง หมายถึง ราคาตั้ง จะเป็นราคาที่ทางร้านค้าได้ทำการตั้งไว้แล้ว หลังจากที่ทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปในร้านค้า ระบบจะกำหนดให้ราคาตั้งและราคาขายเท่ากันครับ
  4. ราคาขาย หมายถึง ราคาที่ขายจริงครับ ในกรณีทีทางร้านค้ามีส่วนลดสำหรับสินค้าบางชิ้น ทางร้านสามารถกำหนดราคาขายให้ต่ำกว่าราคาตั้งได้ครับ ตัวอย่าง : กำหนดราคาตั้งไว้ที่ 7690 บาท , กำหนดราคาขายไว้ที่ 4800 บาท // ราคาขายในหน้าร้านจะปรากฏดังภาพนี้ครับ
  5. +เพิ่มตัวเลือกสินค้า หมายถึง การเพิ่มตัวเลือกสินค้าครับ เช่น เสื้อยืด มีทั้งหมด 3 ไซด์ S, M, L ทางร้านสามารถเลือกเพิ่มตัวเลือกให้กับ สินค้าได้จากฟังก์ชั่นนี้ครับ โดยสามารถกำหนดได้ตามภาพ ครับ

หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

  1. หมูหมัก

    มีประโยชน์มากๆ ครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply