วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb

รายละเอียดหลังร้านของ BentoWeb

BentoWeb ประกอบไปด้วย 7 เมนูหลักที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME จัดการข้อมูลร้านค้า, ข้อมูลของสินค้า, และคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ การสร้างความเคยชินกับระบบ จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้พวกเราจะขอแนะนำ 7 เมนูหลักและการใช้งานหลังร้านของ BentoWeb ครับ


เมนูหลักของ BentoWeb

ระบบของ BentoWeb จะถูกแยกออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจนตามการใช้งาน คุณสามารถเลือกเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ผ่าน Tab เมนูหลัก ดังต่อไปนี้:

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 1

 1. Dashboard: สรุปความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่สำคัญในร้าน
 2. ยอดขาย: แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดจากหน้าร้าน
 3. สินค้า: จัดการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้า
 4. การตลาด: แสดงข้อมูลของลูกค้าและเครื่องมือสำหรับเพิ่มยอดขาย
 5. ตั้งค่าร้านค้า: ระบุข้อมูลของร้านค้าและนโยบายในการบริหารร้าน
 6. เชื่อมต่อ FB page: เชื่อมต่อร้านค้ากับ Facebook Page
 7. Upgrade: อัพเกรดความสามารถให้กับระบบ
แถบเมนูหลักหลังร้านของ BentoWeb จะมีแถบเมนูที่เราเข้าใช้งานบ่อยๆ ได้แก่ Dashboard,ยอดขาย,สินค้า,การตลาด,และการตั้งค่า ส่วนแถบเมนูเชื่่อมต่อ FB page จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว นอกจากกรณีที่คุณมีหน้า page มากกว่าหนึ่งหน้า จะสามารถทำการเชื่อมต่อ FB page เพิ่มได้อีกครับ

รายละเอียด User Interface BentoWeb

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 2

คำอธิบาย:แถบเมนูหลักแสดงแถบเมนูย่อยที่ซ่อนอยู่ในแถบเมนูหลัก หมายเหตุ:เมนูย่อยจะมีมีในบางแถบเมนู

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 3

คำอธิบาย:ตัวเคลื่อนย้ายสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งจากบนลงล่างได้

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 4

คำอธิบาย:ปุ่มที่ใช้ในการลบข้อมูล

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 5

คำอธิบาย:แถบข้อมูลแสดงรายละเอียดปลีกย่อยของแถบเมนู หมายเหตุ:หน้าตาแถบข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละแถบเมนูหลัก

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 6

คำอธิบาย:ปุ่ม Activeแสดงสถานะการเชื่อมต่อ หมายเหตุ: ในแถบตั้งค่าร้านค้า หมายถึง "เปิดร้าน" ในแถบจัดการสินค้า หมายถึง "สินค้าชิ้นนั้นแสดงอยู่บนหน้าร้าน" ในแถบจัดการหมวดหมู่สินค้า หมายถึง "สินค้าในหมวดหมู่นั้นถูกแสดงให้เห็นที่หน้าร้าน"

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบหลังร้าน BentoWeb - 7

คำอธิบาย:ปุ่ม Hiddenแสดงสถานะถูกซ่อน หมายเหตุ: ในแถบตั้งค่าร้านค้า หมายถึง "ปิดร้าน" ในแถบจัดการสินค้า หมายถึง "สินค้าชิ้นนั้นถูกซ่อนไม่ให่้แสดงหน้าร้าน" ในแถบจัดการหมวดหมู่สินค้า หมายถึง "สินค้าในหมวดหมู่นั้นถูกซ่อนไม่ให้เห็น"


 1. DASHBOARD ภาพรวมความเคลื่อนไหวของระบบหลังร้าน มีแถบเมนูย่อย 2 เมนู คือ DASHBOARD กับ ข้อมูล PACKAGE ในส่วนของ DASHBOARD จะแสดงรายละเอียด ดังนี้ แถบใบสั่งซื้อทั้งหมด – แสดงข้อมูลลูกค้าที่กดสั่งซื้อสินค้าจากหน้าร้านทั้งหมด แถบรอการชำระเงิน – แสดงข้อมูลลูกค้าที่กดสั่งซื้อสินค้าเข้ามา แต่ยังไม่มีการชำระเงิน แถบรอการจัดส่ง – แสดงข้อมูลลูกค้าที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดส่งสินค้า ในส่วนของ ข้อมูล PACKAGE แสดงข้อมูลแพคเกจปัจจุบันของคุณ รวมไปถึงประวัติการซื้อแพคเกจของคุณด้วยครับ
 2. การขาย แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าที่ทำการกดสั่งซื้อจากหน้าร้าน BentoWeb บน Facebook
 3. สินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดภายในร้านของคุณ ประกอบไปด้วยเมนูย่อย คือจัดการสินค้าและจัดการหมวดหมู่สินค้า ครับ จัดการสินค้า – คุณสามารถทำการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าไป หรือทำการแก้ไขสินค้าที่มีอยู่เดิมได้ จัดการหมวดหมู่สินค้า – เพิ่มระเบียบให้สินค้าของคุณด้วยการจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการเลือกดูสินค้าของลูกค้า ในกรณีที่สินค้าของคุณมีหลายชิ้นครับ
 4. การตลาด ระบบหลังร้าน BentoWeb จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมของลูกค้าคุณ ที่มีการซื้อขายสินค้าจากหน้าร้าน BentoWeb บน Facebook แสดงฐานข้อมูลของลูกค้า เช่น เพศ, อายุ, ลูกค้าที่ใช้จ่ายเยอะ, ลูกค้าที่ซื้อสินค้าบ่อย จำนวนครั้งที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า รวมไปถึงข้อมูลของการจัดโปรโมชั่นส่วนลดของคุณด้วยครับ
 5. ตั้งค่าร้านค้า ระบุข้อมูลของร้านค้าและนโยบายในการบริหารร้านได้ในแถบเมนูนี้ครับ ซึ่งในแถบตั้งค่าหน้าร้านจะประกอบไปด้วยเมนูย่อย ได้แก่ ข้อมูลร้านค้า,รูปแบบการจัดส่ง,วิธีการชำระเงิน ,ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อมูลร้านค้า – ระบุรายละเอียดร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าของคุณครับ รูปแบบการจัดส่ง – เลือกช่องทางการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ วิธีการชำระเงิน ช่องทางที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามา ซึ่งประกอบไปด้วย การชำระเงิน Online ผ่าน Paypal (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับ) และการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คุณสามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ หรือเรียงลำดับ ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ลูกค้าทำการโอนเงินได้ครับ ข้อตกลงและเงื่อนไข – สามารถเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้า, การชำระเงิน, รูปแบบการจัดส่งของร้านค้าได้ครับ
 6. เชื่อมต่อ FB page ระบบหลังร้าน BentoWeb จะทำการเชื่อมต่อหน้าร้านของคุณ โดยผ่าน FB page ครับ คุณสามารถเลือกนำร้านค้าไปวางไว้ได้ในหลายๆ page ที่คุณเป็น Admin อยู่ แต่ใน page นั้นๆจะมีร้านค้า BentoWeb ได้เพียงร้านเดียวเท่านั้นครับ
 7. Upgrade แสดงรายละเอียดแพคเกจทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ BentoWeb คุณสามารถเพิ่มความสามารถให้กับร้านค้าของคุณได้ง่ายๆ โดยทำการเลือก "สมัคร Package" ร้านค้าของคุณจะถูก Upgrade Package ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ครับ

หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ สวัสดีครับ

Leave a Reply