ขั้นตอนการคัดลอกสินค้า

สำหรับขั้นตอนนี้ทาง BentoWeb ได้จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดเหมือนกัน ราคาเท่ากัน ต่างกันที่หน้าตาของสินค้า หรือ อาจจะต่างกันเพียงเล็กน้อยในส่วนของรายละเอียด เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาในการเพิ่มสินค้า ทาง BentoWeb จึงขอนำเสนอฟังก์ชั่น การคัดลอกสินค้า ครับ

**ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุก Package ครับ**


Login เข้าสู่ระบบหลังร้าน จากนั้นเลือกไปที่ เมนูสินค้า จากนั้นให้ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการจะคัดลอกครับ ให้สังเกตว่าทางมุมด้านขวาบนของสินค้าทุกชิ้น จะมีปุ่มที่เขียนว่า แก้ไข และ รูปลูกศรชี้ลง ให้กดที่รูปลูกศรชี้ลง ในช่องของสินค้าชิ้นที่ต้องการคัดลอก จากนั้นเลือกไปที่ คัดลอกสินค้า ครับ

ขั้นตอนการคัดลอกสินค้า - 1

โดยผมจะทำการ คัดลอกสินค้า Gear4 Angey Birds Speaker Red Bird

ขั้นตอนการคัดลอกสินค้า - 2


จากนั้นระบบจะสอบถามว่า “Do you want to duplicate this product?” ให้ตอบ ตกลง ครับเพื่อเป็นการยอมรับให้ทำการคัดลอกสินค้าครับ

ขั้นตอนการคัดลอกสินค้า - 3


จากนั้นผลที่ได้จะเป็นดังนี้ มีสินค้า Gear4 Angey Birds Speaker Red Bird เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชิ้นโดยที่ ชื่อสินค้า, ราคาสินค้า, รายละเอียดของสินค้า จะถูกคัดลอกข้อมูลมาครับ แต่ในส่วนของ Stock ของสินค้า และ รูปภาพ จะไม่ถูกคัดลอกมาด้วยนะครับ

ขั้นตอนการคัดลอกสินค้า - 4


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply