ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีผ่านระบบ BentoWeb

BentoWeb พัฒนาระบบให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการเพิ่มความสามารถในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับร้านค้า โดยลูกค้าสามารถระบุที่อยู่ในการออกเอกสารได้ด้วยตัวเองจากหน้าร้าน หรือร้านค้าระบุที่อยู่ให้ผ่านระบบ POS

ขั้นตอนการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีผ่านเว็บไซต์

1. ลูกค้าทำรายการเลือกสินค้าที่ต้องการ พร้อมเพิ่มข้อมูลที่อยู่สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ที่นี่2. กรอกรายละเอียดที่จำเป็น เพื่อใช้ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี


3.ข้อมูลที่ลูกค้าระบุจะถูกแสดงในส่วนนี้ หากในกรณีที่ลูกค้าระบุข้อมูลผิดหรือไม่ได้ระบุข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ ร้านค้าสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลได้ที่นี่การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีผ่าน POS

1.หลังจากเพิ่มข้อมูลลูกค้าและสินค้าที่ต้องการแล้ว ร้านค้าสามารถเลือกแถบ “ที่อยู่สำหรับใบเสร็จ” เพื่อเพิ่มข้อมูลที่อยู่สำหรับออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้า


2.ตัวอย่างหน้าต่างสำหรับระบุรายละเอียดในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบ POS


3.ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ลูกค้าระบุเองจากหน้าร้าน หรือร้านค้ากรอกให้ผ่านระบบ POS ข้อมูลจะถูกแสดงในส่วนนี้เช่นเดียวกัน โดยหากร้านค้าระบุข้อมูลผิด หรือไม่ได้ระบุข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อร้านค้าสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลได้จากที่นี่


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ


Leave a Reply