ขั้นตอนการเพิ่มผู้ดูแลร้านแบ่งตามหน้าที่


สำหรับฟังก์ชั่นนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผู้ดูแลร้านค้าครับ โดยที่เจ้าของร้านจะสามารถเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ดูแลระบบร้านค้าได้เพียงวิธีง่ายๆครับ โดยตำแหน่งที่สามารถเพิ่มได้นั้น มีอยู่ทั้งหมด 7 ตำแหน่งครับ คือ

  1. เจ้าของร้าน - จะสามารถตั้งค่าต่างๆในระบบหลังร้านค้าได้ทุกอย่างครับ และสามารถแต่งตั้งตำแหน่งให้กับผู้อื่นได้ครับ
  2. ผู้จัดการร้าน - สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของร้านครับ แต่ไม่สามารถแต่งตั้งตำแหน่งให้ผู้อื่นได้ครับ
  3. ผู้จัดการสินค้า - สามารถตรวจรายการขาย เข้าถึงรายงานการขาย, การสั่งซื้อ, ข้อมูล Stock สินค้า และการจัดการข้อมูลสินค้า เพิ่ม-ลบ-ซ่อนสินค้า, ปรับราคา, ปรับ Stock
  4. ฝ่ายบัญชี - สามารถตรวจสอบรายงานการขาย เข้าถึงรายงานการขาย, การสั่งซื้อ, ข้อมูล Stock สินค้า และดูแลการเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน, ออกใบเสร็จรับเงิน-ใบนำส่งสินค้า
  5. ฝ่ายจัดส่ง – สามารถทำได้เพียง บริหารการจัดส่ง แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้ากับลูกค้า
  6. ฝ่ายบริการลูกค้า - สามารถทำได้เพียงการดูข้อมูลและตรวจสอบใบสั่งซื้อให้กับลูกค้า
  7. ฝ่ายรับออเดอร์ - สามารถทำได้เพียงการออกใบสั่งซื้อผ่าน BentoPOS

**ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Professional Package ขึ้นไปครับ**


โดยที่แต่ละตำแหน่งหน้าที่นั้นก็จะมีความสามารถในการจัดการร้านค้าแตกต่างกันออกไปครับ
**หมายเหตุ** : ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะ Professional Package และ Platinum Package ครับ


Login เข้าสู่ระบบหลังร้านจากนั้นให้เลือกไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า เมนูย่อยเลือกไปที่ ผู้ดูแลร้าน นะครับนตอนต่อมาให้คลิกที่ เพิ่มผู้ดูแลร้าน เพื่อทำการระบุ e-mail ของผู้ดูแลร้านที่ต้องการเพิ่มพร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งให้กับผู้ดูแลร้านค้าและคลิกที่ เพิ่ม ได้เลยครับจากนั้นระบบจะทำการส่ง Email ไปตามที่ได้ทำการระบุไว้ครับ เพื่อให้เจ้าของ Email ได้ทำการยืนยันตัวตนครับ


โดยถ้ากรณีที่ Email นั้นเคยทำการสมัครเปิดร้านค้าไปแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า Login ครับ ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้ Email นี้สมัครเปิดร้านค้ามาก่อน ระบบจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าของ Email ทำการลงทะเบียนครับ


เมื่อผู้ดูแลร้านทำการยืนยันตัวตนผ่านทางระบบแล้วนั้น ผู้ดูแลร้านในฐานะเจ้าของร้านค้าจะเห็น ชื่อ e-mail สถานะและตำแหน่งของแอดมินที่เพิ่มแสดงอยู่ในระบบและเมื่อทำการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ในทุกตำแหน่งเมื่อมีการแก้ไขในจุดต่างๆของระบบหลังร้าน เจ้าของร้านค้าจะสามารถดูความเคลื่อนไหวร้าน ได้จากฟังก์ชั่นนี้ครับ โดยให้เลือกไปที่ ตั้งค่าร้านค้า จากนั้นให้ไปที่ ความเคลื่อนไหวร้าน ครับหากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply