การตั้งค่าราคาตั้ง - ราคาขาย และ การตั้งค่าราคาขายส่ง

ระบบของ BentoWeb สามารถกำหนดราคาตั้งราคาขายและราคาขายส่งเพื่อให้การขายนั้นมีความยืดยุ่นและลูกค้าให้รับความรู้สึกพิเศษเพิ่มมากขึ้นในการสั่งซื้อสินค้า


ราคาตั้งจะเป็นราคาที่ทางร้านคาดว่าจะขายสินค้าด้วยราคาดังกล่าวนะครับราคาขายคือราคาที่ทางร้านค้าต้องการขายสินค้านี้จริงๆหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาจากราคาที่ตั้งที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วข้างต้นครับการกำหนดราคาขายส่งสามารถกำหนดการขายโดยแบ่งตามจำนวนช่วงชิ้นที่สั่งซื้อ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนชิ้นที่ทางร้านตั้งค่าเอาไว้ระบบจะทำการลดราคาสินค้าให้อัตโนมัติครับ


ตัวอย่างการแสดงผลของสินค้าที่มีการตั้งราคาขายถูกกว่าราคาตั้ง ระบบจะติด Tag Sale พร้อมคำนวณราคาที่ลดเป็นเปอร์เซนต์ให้อัตโนมัติ

หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ


Leave a Reply