ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง

**ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Basic Package ขึ้นไปครับ (สำหรับ Free Package จะเป็นการคิดค่าจัดส่งตายตัว Flat Rate)**

ขั้นตอนที่ 1

Login เข้าสู่ระบบหลังร้าน เลือกไปที่ Tab ตั้งค่าร้าน ตรงแถบเคื่องมือหลักจากนั้นเมนูย่อยให้เลือกไปที่ การจัดส่งสินค้า

การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 1

ขั้นตอนที่ 2

ในส่วนของการคิดค่าจัดส่งจะมีให้เลือก 2 ช่องทาง คือ

  1. การคิดค่าจัดส่งแบบกำหนดเอง
  2. การคิดค่าจัดส่งตามผู้ให้บริการ

ในส่วนของวิธีการคิดค่าจัดส่งมีให้เลือกทั้งหมด 6 วิธี คือ

  1. กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate)
  2. ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า
  3. ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า
  4. ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า
  5. ตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ
  6. ตามรหัสไปรษณีย์

การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 2

จากภาพให้เลือกไปที่ “ +เพิ่มช่องทางการจัดส่ง ” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดส่งให้กับร้านค้าครับ

การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 3

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าการจัดส่งแบบกำหนดเอง โดยจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะครับ โดยกำหนดชื่อช่องทางการจัดส่ง,วิธีการคิดจัดส่ง, ค่าจัดส่ง, จัดส่งภายใน ตามลำดับ จากนั้นให้เลือกไปที่ปุ่มสีน้ำเงินด้วยล่างครับ “ เพิ่มช่องทางการจัดส่ง ” ** ใส่ 100 ถ้าค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือใส่ 0 ถ้าไม่คิดค่าจัดส่ง; เฉพาะตัวเลขเท่านั้น **

การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 4

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าการคิดค่าจัดส่งตามผู้ให้บริการ โดยให้กำหนดในส่วนของ ชื่อช่องทางการจัดส่ง, ค่าบริการเพิ่มเติม,จัดส่งภายใน ตามลำดับครับ จากนั้นให้กดปุ่มสีเขียวด้านล่าง “ แก้ไขช่องทางการจัดส่ง ” ** ใส่ 100 หากต้องการบวกราคาค่าจัดส่งเพิ่มจากผู้ให้บริการอีก 100 บาท **


สำหรับวิธีการคิดค่าจัดส่งแบบตามรหัสไปรษณีย์ การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 5

ในส่วนของการกำหนดพื้นที่ ให้กรอกชื่อเขตที่ต้องการ อย่างน้อย 3 ตัวอักษรครับ จากนั้นระบบจะแสดงชื่อเขตขึ้นมาให้เลือกครับ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละเขต มีราคาค่าจัดส่งที่ต่างกันออกไปครับ โดยระบบจะทำหน้าที่คิดราคาจาก ที่อยู่ของลูกค้าให้อัตโนมัติ ครับผม

การกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคาค่าจัดส่ง - 6


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply