ราคาสมาชิก - เครื่องมือปิดการขายที่ยืดหยุ่นจาก BentoWeb

E-Commerce หรือ การค้าออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ การเปิดเว็บไซต์ หรือ Facebook Page แต่ E-Commerce เป็นเหมือนกับปลายทางของกระบวนการในการทำการตลาดออนไลน์ที่เราจะต้องค่อย ๆ ไล่ทำขึ้นมา ทีละขั้น ๆ ตั้งแต่ 1. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, 2.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, และ 3. การปิดการขาย

เมื่อเราพูดถึงการปิดการขาย, ราคา จะยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของลูกค้าอยู่เสมอ BentoWeb เข้าใจถึงความสำคัญของราคาเป็นอย่างดี พวกเราจึงมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเงื่อนไขของราคาที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่หลายประเภท อาทิเช่น:

 1. ราคาตั้ง ราคาขาย
 2. ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง
 3. โปรโมชั่นรหัสส่วนลด
 4. โปรโมชั่น Super Discount
 5. โปรโมชั่นสะสมแต้ม

และเพื่อช่วยให้เจ้าของร้านสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการปิดการขาย พวกเราขอแนะนำ ราคาสมาชิก เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่จะช่วยให้คุณทำ E-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ราคาสมาชิก ช่วยให้เจ้าของร้าน กำหนดราคาขายปลีกตามกลุ่มลูกค้าได้ โดยระบบจะแสดงราคาของสินค้า ทั้งบนเว็บไซท์ของร้านและบนระบบ BentoPOS ให้ตรงกับสิทธิประโยชน์ที่ทางร้านค้ากำหนดให้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าทำการ Login เข้าสู่ระบบของร้านแล้ว

ขั้นตอนการใช้งานราคาสมาชิก

 1. สร้างกลุ่มสมาชิก
 2. เพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มสมาชิก
 3. กำหนดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก
 4. หากจำเป็น คุณสามารถปรับราคาสมาชิกสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้ตามต้องการ

1. การสร้างกลุ่มสมาชิก

เจ้าของร้านสามารถสร้างกลุ่มสมาชิกได้สูงสุดถึง 5 กลุ่ม โดยเข้าไปที่:

 1. Tab เมนูการตลาด > สมาชิก
 2. กดปุ่ม + เพิ่มกลุ่มสมาชิกใหม่
 3. ระบุ ชื่อกลุ่มสมาชิก ที่ต้องการลงไป แล้วกดปุ่ม บันทึก
ข้อแนะนำ:
 • กลุ่มสมาชิกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ จะยังไม่ได้เปิดใช้งานจนกระทั่ง มีการสลับสถานะให้เป็น Active
 • เจ้าของร้านสามารถจัดเรียงความสำคัญของกลุ่มสมาชิกได้ กลุ่มสมาชิกที่อยู่ด้านบนสุด ควรจะเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิประโยชน์สูงสุดเสมอ
 • ลูกค้า 1 คน สามารถอยู่ได้ในหลายกลุ่มสมาชิก

2. การเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มสมาชิก

เจ้าของร้านสามารถเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มสมาชิกได้ 2 วิธี คือ:

 1. เพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มอัตโนมัติ ตามเกณฑ์การสั่งซื้อที่เจ้าของร้านกำหนดไว้
 2. เพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มด้วยตนเอง โดยระบุจากชื่อหรือ Email

เจ้าของร้านสามารถตั้งเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มโดยอัตโนมัติได้จาก ช่วงเวลา, ยอดรวม, และจำนวนครั้งที่สั่งซื้อ หากต้องการกำหนดเงื่อนไขในด้านไหน ก็สามารถทำเครื่องหมายที่ด้านนั้นพร้อมระบุเงื่อนไขที่ต้องการแล้วกดปุ่ม บันทึก ได้ทันที

ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้าของร้านต้องการให้ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มชื่อ Diamond ก็เพียง ทำเครื่องหมายด้านหน้าเกณฑ์ ยอดรวมในการสั่งซื้อ, ระบุ 5000 ลงไปในช่องด้านข้าง, แล้วกดปุ่ม บันทึก นับจากนี้ไป เมื่อลูกค้าท่านใดทำการสั่งซื้อสินค้าในร้านมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ระบบก็จะเพิ่มลูกค้าท่านนั้นเข้ากลุ่มสมาชิก Diamond ให้โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มสมาชิก

และหากเจ้าของร้านต้องการดึงลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อสินค้าในร้านมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทในอดีต เข้ากลุ่มสมาชิก Diamond ก็เพียงเข้าไปที่ Tab เมนู จัดการสมาชิก แล้วกดปุ่ม ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มจากประวัติการสั่งซื้อ

จัดการสมาชิก

ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มสมาชิกด้วยตัวเอง เจ้าของร้านสามารถระบุชื่อหรืออีเมล์ของลูกค้าในช่องค้นหาสมาชิก ระบบจะจัดเตรียมรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่เคยสั่งซื้อสินค้าในร้าน หรือเคยกด Login เข้าสู่ระบบของร้านในอดีตเอาไว้ให้

ข้อแนะนำ:
 • ลูกค้าหนึ่งคนสามารถอยู่ได้ในหลายกลุ่มสมาชิก ระบบจะคำนวนสิทธิประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกด้านบนสุดที่ลูกค้ามีรายชื่ออยู่เสมอ
 • สำหรับการเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มโดยอัตโนมัติ, ระบบจะนับเฉพาะการสั่งซื้อที่เจ้าของร้าน แจ้งการจัดส่ง แล้วเท่านั้น
 • คุณสามารถดูรายชื่อของลูกค้าทั้งหมดที่สามารถเพิ่มเข้ากลุ่มสมาชิกได้จากเมนู การตลาด > ลูกค้า

3. การกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มสมาชิก

ไปที่ Tab เมนู กำหนดสิทธิประโยชน์ แล้วระบุส่วนลดจากราคาขายปลีกที่ต้องการ ให้กับกลุ่มสมาชิก จากนั้นให้กดปุ่ม อัพเดท ระบบจะสร้างราคาสินค้าสำหรับกลุ่มสมาชิกนั้น โดยดึงราคาขายของสินค้าทุกตัวในร้าน มาหักลบกับส่วนลดที่คุณได้ระบุไว้ทันที

ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการมอบส่วนลดที่แตกต่างกันตามหมวดหมู่สินค้าให้กับกลุ่มสมาชิก ก็เพียงทำเครื่องหมายด้านหลัง ตั้งส่วนลดแยกตามหมวดสินค้า ระบุหมวดหมู่และส่วนลดที่ต้องการลงไป แล้วกดปุ่ม อัพเดท

การกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มสมาชิก

รูปภาพด้านบนจะเป็นตัวอย่างการกำหนดสิทธิประโยชนืให้กับลูกค้าในกลุ่มสมาชิก Diamond โดยมีส่วนลดดังต่อไปนี้:
 • สินค้าทุกตัวในร้านจะลด 15% จากราคาขายปลีก ยกเว้น
 • สินค้าในหมวด Hot items และ โทรศัพท์บ้าน จะลดเพียง 8% และ
 • สินค้าในหมวด Bluetooth for computer จะลดเพียง 5% เท่านั้น
ข้อแนะนำ:
 • การกำหนดสิทธิประโยชน์ในหน้านี้ จะสร้างราคาสมาชิกให้กับสินค้าที่อยู่ในร้านทุกตัวในปัจจุบัน
 • ในกรณีที่มีการสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่ เจ้าของร้าน ต้องเข้ามากำหนด อัพเดท ใน Tab เมนู กำหนดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ระบบเข้าไปเพิ่มราคาสมาชิกตามเงื่อนไขอีกครั้ง

4. ปรับราคาสมาชิกสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

เจ้าของร้านสามารถ แยกปรับราคาสมาชิกสำหรับสินค้าแต่ละตัวได้ เพียงเข้าไปที่ Tab เมนู ราคาสมาชิก ในสินค้านั้น ๆ แล้วปรับราคาที่ต้องการได้ทันที

ปรับราคาสมาชิกสำหรับสินค้าแต่ละรายการ


ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการใช้งาน ราคาสมาชิก ใน BentoWeb ครับ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสามารถนี้จะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการปิดการขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ การค้าออนไลน์ หรือ การทำ E-Commerce สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่:

 • Call Center: 02 683 6512 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • Line: @BentoWeb
 • Facebook Chat: m.me/BentoWeb

Leave a Reply