ขั้นตอนการเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount

การทำการตลาด ผ่านการลดราคาสินค้าถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับ

BentoWeb มีวิธีการลดราคาแบบพิเศษ เอามาให้ผู้ประกอบการได้พลิกแพลงการใช้งานกันครับ เราเรียกกันในระบบหลังบ้านว่า Super Discount ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบ หลักๆด้วยกัน คือ

  1. ลดตามราคารวมที่สั่งซื้อ
  2. ลดตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ
  3. ลดตามราคารวม หรือจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ
  4. ลดตามราคารวม และจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ
  5. ลด 2 ต่อตามลำดับ

**ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Professional Package ขึ้นไปครับ**


ขั้นตอนที่ 1

Login เข้าสู่ระบบหลังร้าน จากนั้นเลือกไปที่ Tab การตลาด เมนูย่อยให้เลือกไปที่ Super Discount จะเห็นปุ่มสีเขียวทางขาวมือ “เปิดใช้ Super Discount

การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 1

ขั้นตอนที่ 2

เลือกวิธีการลดราคา โดยมีทั้งหมด 5 วิธีครับ

1. ลดตามราคารวมที่สั่งซื้อ

เมื่อคุณเลือกวิธีการลดราคาเป็นแบบ ลดตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ ร้านของคุณจะทำการลดราคาโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบตามจำนวนชิ้นที่คุณได้กำหนดไว้

การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 2

จากตัวอย่างการตั้งค่านี้ หากลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 5 ชิ้น เป็นจำนวนเงิน 850 บาท
ซึ่งเข้าเกณฑ์มากกว่า 200 บาทที่คุณตั้งค่าไว้
ระบบจะทำการลดราคาให้ 50 บาทโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ยอดที่ลูกค้าต้องชำระจะ เท่ากับ 800 บาท


2. ลดตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ

เมื่อคุณเลือกวิธีการลดราคาเป็นแบบ ลดตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ ร้านของคุณจะทำการลดราคาโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบตามจำนวนชิ้นที่คุณได้กำหนดไว้ การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 3

จากตัวอย่างการตั้งค่านี้ หากลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 10 ชิ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 300 บาท
ซึ่งเข้าเกณฑ์มากกว่า 5 ชิ้นที่คุณตั้งค่าไว้
ระบบจะทำการลดราคาให้ 50 บาทโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ยอดที่ลูกค้าต้องชำระจะ เท่ากับ 250 บาท


3. ลดตามราคารวม หรือจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ

เมื่อคุณเลือกวิธีการลดราคาสินค้าเป็นแบบ ลดตามราคารวม หรือจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ คุณสามารถสร้างเงื่อนไขในการลดราคาทั้งตามราคารวม และจำนวนชิ้นที่ลูกค้าสั่งซื้อ แต่ระบบจะเลือกคำนวณจากกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ตามลำดับความสำคัญที่คุณได้เลือกไว้ การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 4

จากรูปการตั้งค่าด้านบน หากลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 6 ชิ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 300 บาท
ซึ่งเข้าเกณฑ์ทั้งราคาและจำนวนสินค้าที่คุณตั้งค่าไว้
ระบบจะเลือกลดจากจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อเป็นจำนวนเงิน 50 บาท
เนื่องจากคุณตั้งค่าให้ลำดับในการคำนวณส่วนลด คิดตามจำนวนชิ้น ต่อด้วย ราคารวม


4. ลดตามราคารวม และจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ

เมื่อคุณเลือกวิธีการลดราคาสินค้าเป็นแบบ ลดตามราคารวมที่สั่งซื้อ และตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ คุณจะสามารถสร้างเงื่อนไขในการลดราคาทั้งตามราคารวม และจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดทั้ง 2 กรณี หากลูกค้าซื้อตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดตามลำดับความสำคัญที่คุณได้เลือกไว้ การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 5

จากรูปการตั้งค่าด้านบน หากลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 6 ชิ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 300 บาท ซึ่งเข้าเกณฑ์ทั้งราคาและจำนวนสินค้าที่คุณตั้งค่าไว้
ระบบจะเลือกลดจากจำนวนชิ้นก่อน
โดยจะลด 10% (ราคารวม 300 – 10% = 270)
จากนั้นระบบจำทำการลดให้อีก 10 บาท (ราคารวม 270 – 10 = 260)
เนื่องจากคุณตั้งค่าให้ลำดับในการคำนวณส่วนลด คิดตามจำนวนชิ้น ต่อด้วย ราคารวม
ดังนั้นยอดรวมที่ต้องชำระจะเท่ากับ 260 บาท การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 6

ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะแตกต่างกันกับภาพแรก เพราะเปลี่ยนลำดับของการคำนวณ จากคิดตามจำนวนชิ้น ต่อด้วย ราคารวม เปลี่ยนเป็น คิดตามราคารวม ต่อด้วย จำนวนชิ้น โดยสั่งซื้อสินค้าในแบบเดียวกันและราคาเท่ากัน
โดยจะลด 10 บาท (ราคารวม 300 – 10 = 290)
จากนั้นระบบจำทำการลดให้อีก 10 บาท (ราคารวม 290 – 10% = 261)
ดังนั้นยอดรวมที่ต้องชำระจะเท่ากับ 261 บาท


5. ลด 2 ต่อตามลำดับ

เมื่อคุณเลือกวิธีการลดราคาเป็นแบบ ลด 2 ต่อตามลำดับ คุณสามารถสร้างเงื่อนไขการลดราคาได้ทั้งราคารวม และจำนวนชิ้นที่ลูกค้าสั่งซื้อแต่ระบบจะทำการลดราคาทั้ง 2 กรณี ต่อเมื่อได้ทำการลดกรณีแรกไปแล้วเท่านั้น

การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 7

จากรูปการตั้งค่าด้านบน หากลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 12 ชิ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ซึ่งเข้าเกณฑ์ทั้งราคาและจำนวนสินค้าที่คุณตั้งค่าไว้ ระบบจะเลือกลดจากราคารวมก่อน
โดยจะลด 200 บาท (ราคารวม 6,000 – 200 = 5,800)
จากนั้นระบบจำทำการลดให้อีก 20% (ราคารวม 5,800 – 20% = 4,640)
เนื่องจากคุณตั้งค่าให้ลำดับในการคำนวณส่วนลด คิดตาราคารวม ต่อด้วย จำนวนชิ้น
ดังนั้นยอดที่ลูกค้าจะต้องชำระจะ เท่ากับ 4,640 บาท
แต่ในกรณีที่ระบบเห็นว่าในลำดับแรกของการคำนวณส่วนลดนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทำการตั้งค่าไว้
ระบบจะไม่คำนวณส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งนั้นครับ

การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 8


ความแตกต่างของประเภทส่วนลด

การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 9


คำนวณก่อนหลังสำคัญไฉน?

คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าการตั้งค่าใน 2 ภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนอกจากเปลี่ยนลำดับของการคิดคำนวณจาก ราคารวมต่อด้วยจำนวนชิ้น กับ จำนวนชิ้นต่อด้วยราคารวม สิ่งที่แตกต่างกันก็คือผลของการคำนวณยอดเงินครับ โดยจะต่างกันดังนี้

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า 12 ชิ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
กรณีที่ 1 : คำนวณโดย คิดตามราคารวม ต่อด้วย จำนวนชิ้น
ผลที่ได้คือ 6,000 – 200 = 5,800 บาท เหลือ 5,800 บาท
จากนั้นนำ 5,800 – 20% = 4,640 บาท เหลือ 4,640 บาท
สรุปยอดที่ต้องชำระจะเท่ากับ 4,640 บาท

กรณีที่ 2 : คำนวณโดย คิดตามจำนวนชิ้น ต่อด้วย ราคารวม
ผลที่ได้คือ 6,000 – 20% = 1,200 บาท เหลือ 4,800 บาท
จากนั้นนำ 4,800 – 200 = 4,600 บาท เหลือ 4,600 บาท
สรุปยอดที่ต้องชำระจะเท่ากับ 4,600 บาท

ดังนั้นทางเจ้าของร้านค้าจึงมีความจำเป็นต้องทำการคำนวณราคาของส่วนลดและตรวจสอบเป็นพิเศษครับเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด แต่ในกรณีที่เป็น (฿,฿ / %,%) ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากันครับ


นอกจากนี้ทางเจ้าของร้านจะสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ Super Discount สามารถใช้ร่วมกับการขายส่ง หรือรหัสส่วนลดได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้จากตรงนี้ครับ โดยหากต้องการให้ใช้งานร่วมกันได้ให้ติ๊กถูกที่กล่อง Check-Box ครับ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม Save changes การเปิดใช้ และวิธีการใช้งาน Super Discount - 10


สาเหตุที่เราเรียกกันว่า Super Discount นั้น เนื่องมาจากว่า จะมีวิธีการลดราคาสินค้าอีกแบบคือ Discount Code ซึ่งจะเป็นการออกรหัสส่วนลด เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เป็นส่วนลดในขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีนี่ ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้การลดราคาสินค้าทั้งสองแบบนี้ร่วมกันได้โดย คลิ๊กถูกเลือกที่ด้านล่างว่าสามารถใช้รวมกับ การขายส่ง หรือ ใช้ร่วมกับรหัสส่วนลด ได้หรือไม่


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply